söndag 22 mars 2020

Mässtider, vecka 13

OBS! Sjungen vigiliemässa, 
lördag den 28 mars, kl 18:00

Måndag den 23 mars 
Feria
Votivmässa: Tempore mortalitatisi tid av farsot och epedemier
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: procession - tempore mortalitatis et pestis

Tisdag den 24 mars
Feria 
Åminnelse: S:t Gabriel, ärkeängel
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 25 mars
Marie bebådelse
Sjungen mässa kl. 17:30
Efter mässan: särskild välsignelse
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie sju smärtor

Torsdag den 26 mars
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 27 mars 
S:t Johannes av Damaskus, kyrkolärare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Maurusvälsignelse mot sjukdom

Lördag den 28 mars
Feria
Åminnelse: S:t Johannes  Capistrano, bekännare
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

OBS! Undantagsvis firas idag sjungen vigiliemässa: 
första passionssöndagen, kl. 18:00

Söndag den 29 mars
Första passionssöndagen 
Ingen offentlig mässa
Tillfälle till bikt kl. 09:00


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar