söndag 24 mars 2019

Mässtider, vecka 13

Måndag den 25 mars
Jungfru Marie Bebådelse
OBS! Hl. mässa kl. 17:45

Tisdag den 26 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 27 mars
Feria i fastan
Åminnelse: S:t Johannes av Damaskus, kyrkolärare
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 28 mars
Feria i fastan
Åminnelse: S:t Johannes av Capestrano, bekännare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 29 mars
Feria i fastan
OBS! Ingen hl. mässa

Lördag den 30 mars 
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas
 hjälp-välsignelse, ljuständning och därefter tillbedjan

Söndag den 31 mars
Fjärde söndagen i fastan (Laetare)
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 17 mars 2019

Mässtider, vecka 12

Måndag den 18 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 19 mars
S:t Josef, Kyrkans skyddspatron
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 20 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 21 mars
S:t Benedikt av Nursia, abbot
Patronatsfest för Kristus Konungens Institut
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan
OBS! Fullständig avlat under de vanliga villkoren

Fredag den 22 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 23 mars 
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas
 hjälp-välsignelse, ljuständning och därefter tillbedjan

Söndag den 24 mars
Tredje söndagen i fastan 
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 10 mars 2019

Mässtider, vecka 11

Måndag den 11 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 12 mars
Feria i fastan
Åminnelse: S:t Gregorius den store, påve och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 13 mars
Kvatemberonsdag i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 14 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 15 mars
Kvatemberfredag i fastan
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 16 mars 
Kvatemberlördag i fastan
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas
 hjälp-välsignelse, ljuständning och därefter tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie Bebådelse

Söndag den 17 mars
Andra söndagen i fastan 
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 3 mars 2019

Mässtider, vecka 10

Måndag den 4 mars
S:t Kasimir, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30
OBS! Idag börjar "nådenovenan" till S:t Frans Xavier

Tisdag den 5 mars
Votivmässa till det Allraheligaste sakramentet
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 6 mars
Askonsdag
Påbjuden faste- och abstinensdag
Sjungen hl. mässa kl. 18:30
Utdelande av askkorset

Torsdag den 7 mars
S:t Thomas av Aquino, bekännare och kyrkolärare
Kristus Konungens Instituts Patronatsfest
Hl. mässa kl. 18:30
OBS! Fullständig avlat under de vanliga villkoren
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 8 mars
Feria
Åminnelse: S:t Johannes av Gud, bekännare
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 9 mars 
Feria 
Åminnelse: S:ta Franciska av Rom, änka
Hl. mässa kl. 9:00

Söndag den 10 mars
Första söndagen i fastan 
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12