måndag 29 maj 2017

Mässtider vecka 22

Måndag den 29 maj
S:ta Magdalena de Pazzi, jungfru
Hel. Mässa kl 18. 30 

Tisdag den 30 maj
Fest S:t Ferdinand, bekännare
Hel. Mässa kl 7. 30
OBS! Efter Mässan kyrkkaffe
med samtal om S:t Ferdinand!

Onsdag den 31maj
Fest Jungfrun Marie Drottning
Hel. Mässa kl 18. 30

Torsdag den 1 juni
Mässa till Jesus Översteprästen kl 18. 30
efter Mässan : Tillbedjan! 

Fredag den 2 juni
Första fredag i månad:
Mässa till Jesu Heliga Hjärta kl 18
Bikt och hel. kommunion rekommenderas!

Lördag den 3. juni
Vigil til Pingst
Hel. Mässa kl 9
(OBS! Första lördag i månad!)
efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp Välsignelse!

Söndag den 4 juni
Pingstdagen
Sjungen Mässa kl 9. 30


söndag 21 maj 2017

Mässtider vecka 21

Måndag den 22 maj
Rogationsmässa
Helig Mässa kl 18. 30 

Tisdag den 23 maj
Rogationsmässa
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 24 maj
Vigil av Kristi Himmelsfärd
(Komm. Fest Maria de Kristnas Hjälp)
Hel. Mässa kl 18. 30

Torsdag den 25 maj
Fest Kristi Himmelsfärd
Sjungen Mässa kl 9. 30

Fredag den 26 maj
S:t Philipp Neri, bekännare
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 27 maj
S:t Beda venerabilis, bekännare och kyrkolärare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria de kristnas Hjälp Välsignelse!

Söndag den 21 maj
Söndagen efter Kristi himmelsfärd
Sjungen Mässa kl 9. 30


måndag 15 maj 2017

Mässtider vecka 20

Måndag den 15 maj
S:t Jean Baptist de la Salle, bekännare
Komm. Fest S:t Mikaels Uppenbarelse på Gargano
Hel. Mässa kl 18. 30 
OBS! Idag börjar novenan
till Maria de Kristnas Hjälp! 

Tisdag den 16 maj
S:t Ubald, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 17 maj
S:t Paschal Baylon, bekännare
Hel. Mässa kl 18. 30

Torsdag den 18 maj
Fest S:t Erik, kung och martyr,
Sveriges skyddspatron
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan 

Fredag den 19 maj
S:t Petrus Coelestinus, påve och bekännare
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 20 maj
S:t Bernardin av Siena, bekännare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Välsignelse!

Söndag den 21 maj
Femte Söndagen efter Påsk 
Sjungen Mässa kl 9. 30 

söndag 7 maj 2017

Mässtider vecka 19

Måndag den 8 maj
Fest - Jungfrun Maria ”Mediatrix Omnium gratiarum”
Komm. Fest S:t Mikaels Uppenbarelse på Gargano
Hel. Mässa kl 18. 25 

Tisdag den 9 maj
S:t Gregor av Nanzianz, biskop och kyrkolärare
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 10 maj
S:t Antoninus, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 18. 25

Torsdag den 11 maj
Fest S:ti Philippus och Jacobus, apostlar
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 12 maj
S:ti Nereus, Achilles, Domitilla och Pancratius,
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 13 maj
Fest Vår Fru av Fatima
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Välsignelse och tillbedjan!

Söndag den 14 mai
Fjärde Söndagen efter Påsk 
Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 1 maj 2017

Mässtider vecka 18

Måndag den 1 maj
Fest S:t Josef, Jungfru Marias Brudgum
Hel. Mässa kl 18. 30

Tisdag den 2 maj
S:t Athanasius, biskop och kyrkolärare
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 3 maj
Det heliga Korsets Återfinnelse
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan! 

Torsdag den 4 maj
Mässan till Jesus Översteprästen
Hel. Mässa kl 7. 30
OBS! Efter Mässan tillbedjan till kl 19!

Fredag den 5 maj
Första fredagen i månaden:
Mässan till Jesu heliga Hjärta kl 17. 30
Komm. S:t Pius V, påve
Hel. Kommunion rekommenderas!

Lördag den 6 maj
Första lördagen i månaden:
Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Bikt och hel. Kommunion rekommenderas!

Söndag den 30 april
Tredje Söndagen efter Påsk 
Sjungen Mässa kl 9. 30