måndag 29 oktober 2018

Mässtider vecka 44

Måndag den 29 oktober
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans

Tisdag den 30 oktober
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 31 oktober
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!

Torsdag den 1 november
Högtid: Allhelgon
Sjungen Mässa kl 17. 30!
OBS! Från 1 november till 8 november kan man varje dag vinna en fullständig avlat
för själarna i skärselden genom att be för de avlidna på kyrkogården!

Fredag den 2 november
Alla själars dag
Första requiemmässa kl 17. 30
Andra requiemmässa kl 18
Sjungen requiemmässa kl 18. 30

Lördag den 3 november
Requiemmässa för
Kristus Konungens Institutes välgörare.
 Hel. Mässa kl 9

Söndag den 4 november
24 söndag efter Pingst ( 4 efter Epifanie)
Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 22 oktober 2018

Mässtider vecka 43

Måndag den 22 oktober
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 23 oktober
OBS! Ingen helig Mässa!

Onsdag den 24 oktober
S:t Rafael, ärkengel
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!

Torsdag den 25 oktober
S:ti Chrysantius och Daria, martyrar
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 26 oktober
S:t Evarist, påve
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 27 oktober
Mässan till Jungfrun Maria
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse
 och rosenkrans! 

 Söndag den 28 oktober
Högtid Kristus Konung
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

söndag 14 oktober 2018

Mässtider vecka 42

Måndag den 15 oktober
S:ta Teresa av Avila, jungfru
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!
 OBS! Idag börjar novenan
  
Tisdag den 16 oktober
S:ta Hedwig, hertiginna och änka
 Hel. Mässa kl 7. 30 

Onsdag den 17 oktober
S:ta Margaretha Maria Alacoque, jungfru
 He. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!

Torsdag den 18 oktober
S:t Lucas, evangelist
 OBS! Requiemmässa för Eva Kriszt
 kl 10 på skogskyrkogården! 

Fredag den 19 oktober
S:t Peter av Alcantara, bekännare
 OBS! Ingen helig Mässa!

Lördag den 20 oktober
OBS! Ingen helig Mässa! 

 Söndag den 21 oktober
22 söndagen efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 8 oktober 2018

Mässtider vecka 41

Måndag den 8 oktober
Fest av Vår Fru av Rosenkransen
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!
 OBS! Idag börjar novenan
 till S:ta Margareta Maria Alacoque!

Tisdag den 9 oktober
S:t Johannes Leonardi, bekännare
 Hel. Mässa kl 7. 30 

 Onsdag den 10 oktober
S:t Francisco de Borgia, biskop och bekännare
 He. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Peter av Alcantara! 

 Torsdag den 11 oktober
Fest Jungfrun Maries Moderskap
 Hel. Mässa kl 7. 30 

Fredag den 12 oktober
Mässa till Jungfrun Maria
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 13 oktober
S:t Edward, kung och bekännare
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse och rosenkrans 

 Söndag den 14 oktober
21 söndagen efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 1 oktober 2018

Mässtider vecka 40

Måndag den 1 oktober
S:t Remigius, biskop och bekännare
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans! 

Tisdag den 2 oktober
Fest heliga skyddsänglar
 Hel. Mässa kl 7. 30 

 Onsdag den 3 oktober
Fest S:ta Terese av Jesusbarnet
 He. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans! 

 Torsdag den 4 oktober
S:t Franciscus av Assisi, bekännare
 Mässan till Jesus Översteprästen
 Hel. Mässa kl 7. 30 

Fredag den 5 oktober
Förta fredag i månaden:
 Mässan till Jesu Heliga Hjärta
 Tänk på bikt och hel. Kommunion!
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 6 oktober
Första lördag i månad:
 Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
 Tänk på bikt, rosenkransen och hel. Kommunion!
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse och rosenkrans 

 Söndag den 7 oktober
Fest S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges skyddspatron
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30