måndag 28 mars 2016

Mässtider vecka 13

Glad påsk! Χριστός ἀνέστη!Måndag den 28 mars
Annandag Påsk
Hel. Mässsa kl. 9. 30

Tisdag den 29 mars
Tisdag i påskoktaven
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 30 mars
Onsdag i påskoktaven
Hel. Mässan kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 31 mars
Torsdag i påskoktaven
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag 1 april
Fredag i påskoktaven
Första fredagen i månaden:
Helig kommunion rekommenderad!
Hel. Mässa kl 18
(ev. tillbedjan)

Lördag den 2 april
Lördag i påskoktaven
Första lördagen i månad:
Bikt och kommunion rekommenderad!
Hel. Mässa kl. 9

Söndag den 3. april
Vitsöndag, ”Quasi modo”
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30
torsdag 24 mars 2016

OBS! Ändrad tid för långfredagens liturgi - Updated time for the Liturgy for Good Friday - 13:00!

Långfredagens liturgi firas kl. 13.00, INTE 14:00 som tidigare annonserats.

The Liturgy for Good Friday will be celebrated at 1 pm, not 2 pm as previously announced

söndag 20 mars 2016

Mässtider vecka 12 - stilla veckan OBS Uppdaterad!

Stilla veckan

OBS: Ändrad tid för långfredagsliturgin, som firas kl. 13:00

Korsvägsandakter från Gråbröderna, se även deras utmärkta hemsida för fler böner

Måndag den 21 mars
Måndag i stilla veckan
Hel. Mässsa kl. 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 22 mars
Tisdag i stilla veckan
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 23 mars
Onsdag i stilla veckan
Hel mässa 18:20 - tillbedjan efteråt

Torsdag den 24 mars
Skärtorsdag
Helig Mässa kl 17

Fredag den 25 mars
Långfredag
Långfredagsliturgi kl. 13 OBS ändrad tid, INTE 14:00 som tidigare annonserats
Ingen kvällsmässa

Lördag den 26 mars
Påskafton
Påsknattsmässa kl. 20

Söndag den 27. mars
Påskdagen
Helig mässa kl. 9:30


Helga Moder, lär mig känna
Jesu kval, att de må bränna
djupt sig in uti min själ.

måndag 14 mars 2016

Mässtider vecka 11

OBS flera avvikande tider denna vecka!

Måndag den 14 mars
Hel. Mässsa kl. 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 15 mars
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 16 mars
Hel. Mässan kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 17 mars
Kom. S:t Patrick, biskop och bekännare
OBS: Helig Mässa kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Fredag 18 mars Fest Marie 7 smärtor
OBS! Helig Mässa kl 7. 30
Ingen kvällsmässa

Lördag den 19 mars
Fest S:t Josef, kyrkans skyddspatron
Hel. Mässa kl. 9

Söndag den 20. mars
Palmsöndag
Palmvälsignelse och procession kl 9. 15
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


tisdag 8 mars 2016

Mässtider vecka 10Måndag den 7 mars
Fest S:t Thomas av Aquin, bekännare och kyrkolärare
Institutets skyddspatron
Sjungen hel. Mässa kl 18. 30
OBS! Fullständig avlat! (vanliga förutsättningarna)

Tisdag den 8 mars
Komm. St. Johannes av Gud, ordensgrundare
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 9 mars
Komm. S:ta Francesca Romana, änka
Hel. Mässan kl 7. 30

Torsdag 10 mars
Kom. De 40 martyrerna av Sebaste
Helig Mässa kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!
OBS! Idag börjar novenan till den helige Josef!

Fredag 11 mars
Hel. Mässa kl 18. 00

Lördag den 12 mars
Komm. S:t Gregorius den Store, påve
Hel. Mässa kl. 9

Söndag den 13. mars
Första passionssödagen
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30

Hel. Gregorius, påve