söndag 24 februari 2019

Mässtider, vecka 9

Måndag den 25 februari
S:ta Valborg, abbedissa
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 26 februari
Votivmässa till Jungfru Maria
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 27 februari
S:t Gabriel av den smärtorika Modern, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 28 februari
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 1 mars
Första fredagen i månaden
Mässa till Jesu Heliga Hjärta 
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 2 mars 
Första lördagen i månaden 
Mässa till Marie Obefläckade Hjärta kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas 
hjälp-välsignelse, följt av tillbedjan
OBS! Tänk på bikt och hl. kommunion!

Söndag den 3 mars
Söndag Quinquagesima
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 17 februari 2019

Mässtider, vecka 8

Måndag den 18 februari
Votivmässa till den heliga Treenigheten
Hl. mässa kl. 7:30
OBS! Idag börjar novenan till S:t Gabriel av 
den smärtorika Modern

Tisdag den 19 februari
Votivmässa till de heliga änglarna
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 20 februari
Votivmässa till den helige Josef
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 21 februari
S:ta Margareta av Cortona, botgörerska
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 22 februari
Petri stol 
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 23 februari 
S:t Petrus Damianus, biskop, bekännare och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Ljuständning, Maria, de kristnas
 hjälp-välsignelse och därefter tillbedjan

Söndag den 24 februari
Söndag Sexagesima
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 10 februari 2019

Mässtider, vecka 7


Måndag den 11 februari
Vår Fru av Lourdes
Hl. mässa kl. 7:30
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Tisdag den 12 februari
Servitordens sju grundare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 13 februari
Votivmässa till Maria, de kristnas hjälp
Hl. mässa kl. 7:30
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Petri stol

Torsdag den 14 februari
S:t Valentin, präst och martyr
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 15 februari
OBS! Requiemmässa kl. 18:00

Lördag den 16 februari 
Mässa till Jungfru Maria kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Söndag den 17 februari
Söndag Septuagesima
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 3 februari 2019

Mässtider, vecka 6

Måndag den 4 februari
S:t Andreas Corsini, biskop och bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 5 februari
S:ta Agatha, jungfru och martyr
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 6 februari
S:t Titus, biskop och bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 7 februari
S:t Romuald av Ravenna, abbot
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 8 februari
S:t Johannes de Matha, bekännare
OBS! Ingen hl. mässa

Lördag den 9 februari 
S:t Kyrillos, biskop, bekännare och kyrkolärare
OBS! Ingen hl. mässa

Söndag den 10 februari
Femte söndagen efter Trettondagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12