söndag 26 maj 2019

Mässtider, vecka 22

Måndag den 27 maj
S:t Beda venerabilis, bekännare
Mässa kl. 7:30

Tisdag den 28 maj
S:t Augustinus av Cantebury, biskop och bekännare
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 29 maj
Kristi himmelsfärdsafton
Mässa kl. 7:30

Torsdag den 30 maj
Kristi himmelsfärdsdag
Sjungen mässa kl. 9:30
Efter mässan: kyrkkaffe

Fredag den 31 maj
Jungfru Maria Drottningen
Åminnelse: S:ta Petronella, jungfru och martyr
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
OBS! Idag börjar pingstnovenan

Lördag den 1 juni
S:ta Angela Merici, jungfru
OBS! Första lördagen i månaden
Mässa till Jungfru Marie Obefläckade Hjärta
Mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
ljuständning, rosenkrans och tillbedjan

(Bikt och kommunion rekommenderas särskilt under
 första lördagen i månaden)

Söndag den 2 juni
Söndagen efter Kristi himmelsfärd
Sjungen mässa kl. 9:30
Efter mässan: kyrkkaffe
OBS! Söndagens kollekt går till Kristus Konungens 
Instituts systrar: Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 19 maj 2019

Mässtider vecka 21

OBS! Avvikande mässtid på fredag denna vecka!

Måndag den 20 maj
S:t Bernardino av Siena, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 21 maj
Feria
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 22 maj
S:ta Rita av Cascia, änka
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 23 maj
Feria
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 24 maj
Maria, de kristnas hjälp
OBS! Hl. mässa kl. 7:30
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Lördag den 25 maj
S:t Gregorius VII, påve och bekännare
OBS! Ingen hl. mässa

Söndag den 26 maj
Femte söndagen efter påsk
Sjungen hl. mässa kl. 9:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 12 maj 2019

Mässtider, vecka 20

Måndag den 13 maj
S:t Roberto Bellarmino, biskop, bekännare och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 7:30
OBS! Idag börjar novenan till S:ta Rita av Cascia

Tisdag den 14 maj
S:t Bonifatius, biskop och martyr
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 15 maj
S:t Jean-Baptiste de La Salle, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30
OBS! Idag börjar novenan till Maria, de kristnas hjälp

Torsdag den 16 maj
S:t Ubald av Gubbio, biskop och bekännare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 17 maj
S:t Pascal Baylon, Bekännare
OBS! Hl. mässa kl. 17:30

Lördag den 18 maj
S:t Erik, konung och martyr 
OBS! Ingen hl. mässa

Söndag den 19 maj
Fjärde söndagen efter påsk
Sjungen hl. mässa kl. 9:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 5 maj 2019

Mässtider, vecka 19

Måndag den 6 maj
S:t Johannes vid den latinska porten
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 7 maj
S:t Stanislaus, biskop och martyr
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 8 maj
S:t Mikaels uppenbarelse på berget Gargano
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 9 maj
S:t Gregorius av Nazianzos, biskop, bekännare och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 10 maj
S:t Antonius, biskop och bekännare
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 11 maj
S:t Filippos och S:t Jakob, apostlar 
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
ljuständning och tillbedjan

Söndag den 12 maj
Tredje söndagen efter påsk
Sjungen hl. mässa kl. 9:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12