måndag 23 juli 2018

OBS INSTÄLLD - Mässtider vecka 30-31

OBS - Mässa söndag 29/7 - ställs in pga inställt dlyg

Från måndag den 23 juli till fredag den 3 augusti firas ingen helig Mässa under veckodagarna.

Söndag den 29 juli
firar den nyvigde prästen 
kanik Pablo Guido Piaggio Kokot
en sjungen första Mässa kl 17:00  .
OBS! Efter Mässan tilldelas den särskilda första välsignelsen!

Den nästa reguljära Mässan firas 
lördag den 4 augusti kl. 9 .
OBS! Det är den första lördagen i månaden.
Vi firar mässan till ungfrun Maries Obefläckade Hjärta.
Tänk på bikt och den heliga kommunionen!

Söndag den 5 augusti
11 söndagen efter Pingst
Sjungen hel. Mässa kl. 9.30.

måndag 16 juli 2018

Mässtider vecka 29

Måndag den 16 juli Fest Vår Fru av Carmel
Skapularfest
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Välsignelse och tillbedjan!
OBS! Idag börjar novenan till S:t Jacobus!

Tisdag den 17 juli
Hel. Mässa kl 7. 30
OBS! Idag börjar novenan till S:ta Anna!

Onsdag den 18 juli S:t Camille de Lellis, bekänare
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: tillbedjan.

Torsdag den 19 juli S:t Vincent av Paul, bekännnare
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 20 juli S:t Hieronymus Aemiliani, bekännare
Hel. Mässa kl 18!

Lördag den 21 juli S:t Laurentius av Brindisi, kyrkolärare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Välsignelse och tillbedjan!

Söndag den 22 juli
Nionde Söndagen efter Pingst
Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

söndag 8 juli 2018

Mässtider vecka 28

Måndag den 9 juli
Hel. Mässa kl 18. 30

Tisdag den 10 juli
De Sju Bröderna, martyrar,
samt S:ta Rufina och S:ta Secunda
Hel. Mässa kl 7. 30
OBS! Idag börjar novenan till den S:t Vincent de Paul!

Onsdag den 11 juli 
S:t Pius I., påve och martyr
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Särskild välsignelse!

Torsdag den 12 juli
S:t Johannes Gualbertus, bekännare
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 13 juli
Votivmässa
Hel. Mässa kl 18!

Lördag den 14 juli
S:t Bonaventura, bekännare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Välsignelse och tillbedjan!

Söndag den 15 juli
 Åttonde Söndagen efter Pingst
Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 2 juli 2018

Mässtider vecka 27

Måndag den 2 Juli 
Fest Jungfrun Marie Besökelse                          Hel. Mässa kl 18. 30
                                                                                 efter Mässan: tillbedjan.


Tisdag den 3 juli                   
S:t Irenäus av Lyon, biskop och martyr     Hel. Mässa kl 7. 30 


Ingen helig mässa onsdag till lördag pga prästvigningar i Florens

Lördag den 7 juli börjar novenan till festen av Vår Fru av Karmel.

Söndag den 8 Juli   
7. söndag efter Pingst                                                 Sjungen Mässa kl 9. 30