söndag 27 maj 2018

Mässtider vecka 22

Måndag den 28 maj
S:t Augustinus av Canterbury 
 Hel. Mässa kl 18:00

Tisdag den 29 maj
S:ta Maria Magdalena di Pazzi, jungfru
 Hel. Mässa kl. 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan!

 Onsdag den 30 maj
Votivmässa till denhelige Josef
 Hel. Mässa kl 7. 30 
 OBS! Idag börjar novenan till Jesu Heliga Hjärta! 

 Torsdag den 31 maj
Högtid Corpus Christi
 Helig Mässa kl 7. 30
 Efter Mässan: Särskild välsignelse och kyrkkaffe!

Fredag den 1 juni
Första fredag i månad:
 Mässa till Jesu Heliga Hjärta
 (helig kommunion rekommandera
 OBS! Hel. Mässa kl 17. 30

Lördag den 2 juni 
Första lördag i månad:
 Massa till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
 Hel. Mässa kl 9
 Efter Mässan: Tillbedjan! (därefter: kyrkkaffe) 

 Söndag den 3 juni
Andra Söndagen efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 21 maj 2018

Mässtider vecka 21

Måndag den 21 maj
Annandag Pingst 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 22 maj
Tisdag i Pingstoktaven
 Hel. Mässa kl. 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan!

 Onsdag den 23 maj
Onsdag i Pingstoktaven
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30 

 Torsdag den 24 maj
Torsdag i Pingstoktaven
 Åminnelse av Maria de Kristnas Hjälp!
 Hel. Mässa kl 7. 30
 Efter Mässan: Särskild välsignelse och kyrkkaffe!

Fredag den 25 maj
Fredag i Pingstroktaven
 OBS! Hel. Mässa kl 17. 30

Lördag den 26 maj
Lördag i Pingstoktaven
 Hel. Mässa kl 9
 Efter Mässan: Särskild välsignelse! 
  
 Söndag den 27 maj
Festen av den Allraheligaste Trefaldigheten
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30


måndag 14 maj 2018

Mässtider vecka 20

Måndag den 14 maj
S:t Bonifatius, martyr
 Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 15 maj
S:t Jean-Baptist de la Salle, bekännare
 Hel. Mässa kl. 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan!
 OBS! Idag börjar novenan till
 Jungfrun Maria de Kristnas Hjälp! 

 Onsdag den 16 maj
S:t Ubald, biskop och bekännare
 OBS! Hel. Mässa kl 18! 

 Torsdag den 17 maj
S:t Paschal Baylon, bekännare
 Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 18 maj
S:t Erik , kung, martyr och Sveriges skyddspatron
 OBS! Hel. Mässa kl 17. 30

Lördag den 19 maj
Vigilia till Pingst
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Power-blessing och tillbedjan! 

Söndag den 20 maj
Pingstdagen
Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 7 maj 2018

Mässtider vecka 19

Måndag den 7 maj
S:t Stanislaus, biskop och martyr
 Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 8 maj
Fest S:t Mikaels Uppenbarelse på Gargano
 Fest Jungfrun Marie ”Mediatrix omnium gratiarum”
 Hel. Mässa kl. 18. 30
 efter Mässan: särskild välsignelse och tillbedjan 

 Onsdag den 9 maj
Vigilia till Kristi himmelsfärd
 Hel. Mässa kl 7. 30 

 Torsdag den 10 maj
Fest Kristi Himmelsfärd 
 Hel. Mässa kl 9. 30

Fredag den 11 maj 
 S:t Philippus och Jacobus, apostlar
 OBS! Hel. Mässa kl 17. 30

Lördag den 12 maj
S:ti Nereus, Achilles och Domitilla, martyrar
 Hel. Mässa kl 9
 Efter Mässan: Särskild välsignelse! 

 Söndag den 13 maj
Söndagen efter Kristi Himmelsfärd
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30