söndag 27 januari 2019

Mässtider, vecka 5

OBS! Avvikande mässtider måndag till torsdag.


Måndag den 28 januari
S:t Petrus Nolascus, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 29 januari
S:t Frans av Sales, biskop, bekännare och kyrkolärare
Kristus Konungens Instituts Patronatsfest
Sjungen hl. mässa kl. 18:30
OBS! Fullständig avlat under de vanliga villkoren

Onsdag den 30 januari
S:ta Martina, jungfru och martyr
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 31 januari
S:t Giovanni Bosco, bekännare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 1 februari
Första fredagen i månaden
Mässa till Jesu Heliga Hjärta
Åminnelse: S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 2 februari 
Kyndelsmässodagen
Hl. mässa samt ljusvälsignelse kl. 9:00
Första lördagen i månaden - tänk på bikt och hl. kommunion!
Efter mässan: Maria, de kristnas 
hjälp-välsignelse, följt av tillbedjan
Idag börjar även novenan till Vår Fru av Lourdes 

Söndag den 3 februari
Fjärde söndagen efter Trettondagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30
OBS! Efter mässan utdelas Blasiusvälsignelsen

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 20 januari 2019

Mässtider, vecka 4


OBS! Avvikande mässtider måndag till torsdag.


Måndag den 21 januari
S:ta Agnes, jungfru och martyr
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 22 januari
S:t Vincentius och S:t Anastasius, martyrer
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan till S:t Giovanni Bosco

Onsdag den 23 januari
S:t Raimund av Peñafort, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 24 januari
S:t Timoteus, biskop och martyr
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan inför 
firandet av Kyndelsmässodagen

Fredag den 25 januari
S:t Pauli omvändelse
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 26 januari 
S:t Polycarpus, biskop och martyr
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
och därefter tillbedjan

Söndag den 27 januari
Tredje söndagen efter Trettondagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 13 januari 2019

Mässtider, vecka 3

OBS! Avvikande mässtider måndag till torsdag.


Måndag den 14 januari
S:t Hilarius, biskop, bekännare och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 15 januari
S:t Paulus, eremit och bekännare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 16 januari
S:t Marcellus, påve och martyr
Hl. mässa kl. 7:30
OBS! Idag börjar novenan inför firandet 
av Pauli omvändelse

Torsdag den 17 januari
S:t Antonius den store, abbot
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 18 januari
S:t Eriks Domkyrkas Invigning
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 19 januari 
Mässa till Jungfru Maria kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
och därefter tillbedjan

Söndag den 20 januari
Andra söndagen efter Trettondagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 6 januari 2019

Mässtider vecka 2

Måndag den 7 januari
Feria i Trettondagens oktav
Hl. Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Tisdag den 8 januari
Feria i Trettondagens oktav
Hl. Mässa kl. 7:30

Onsdag den 9 januari
Feria i Trettondagens oktav
Hl. Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Torsdag den 10 januari
Feria i Trettondagens oktav
Hl. Mässa kl. 7:30

Fredag den 11 januari
S:t Hyginus, påve och martyr
Hl. Mässa kl. 18:00

Lördag den 12 januari 
Mässa till Jungfru Maria kl. 9:00
Efter Mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
och därefter tillbedjan

Söndag den 13 januari
Fest: Den Heliga Familjen; Jesus, Maria och Josef
Sjungen hl. Mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga Mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12