måndag 24 september 2018

Mässtider vecka 39

Måndag den 24 september
Fest Vår Fru av Lösen
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
 OBS! Idag börjar novenan till S:ta Teresa av Jesusbarnet 

Tisdag den 25 september
Hel. Mässa kl 7. 30 

Onsdag den 26 september
S:ti Cyprianus och Justinaus, martyrar
He. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan! 

Torsdag den 27 september
S:t Cosmas och Damianus, martyrar
Hel. Mässa kl 7. 30 

Fredag den 28 september
S:t Wenzel av Böhmen, hertig och martyr
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 29 september
Fest Ärkeängel Mikael
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse och tillbedjan!

 Söndag den 30 september
Nittonde söndag efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 17 september 2018

Mässtider vecka 38

Måndag den 17 september 
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 18 september
OBS! Ingen hel. Mässa! 

 Onsdag den 19 september
Kvatemberonsdag i september
 Åmminnelse S:t Januarius (blodmiraklet)
 Helig Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan!
 OBS! Idag börjar novenan till Ärkeängeln S:t Mikael!

 Torsdag den 20 september
S:t Eustachius, martyr
 Hel. Mässa kl 7. 30 

Fredag den 21 september
S:t Mattäus, apostel och evangel
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 22 september
Kvatemberlördag i september
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse
 OBS! Idag börjar novenan till Vår Fru av Lösen! 

 Söndag den 23 september
Artonde söndag efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

måndag 10 september 2018

Mässtider vecka 37

Måndag den 10 september
S:t Nicolaus av Tolentino, bekännare
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 11 september
Votivmässa till Jungfrun Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 7. 30 

 Onsdag den 12 september
Fest Marie Namn
 Helig Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan! 

 Torsdag den 13 september 
 Hel. Mässa kl 7. 30 

Fredag den 14 september
Fest Heliga Korsets Upphöjelse
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 15 september
Fest Jungfrun Maries Sju Smärtor
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse
 OBS! Idag börjar novenan till Vår Fru av Lösen! 

 Söndag den 16 september
Sjuttonde söndagen efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

onsdag 5 september 2018

Primismässa på söndag

OBS: nu på 
Söndag den 9 september 
firas
Primismässa
av
Kanik Pablo Guido Piaggio Kokot

Efter mässan finns möjlighet att ta emot den särskilt nåderika primisvälsignelsen från den nyvigde kaniken


måndag 3 september 2018

Mässtider vecka 36

Måndag den 3 september
S:t Pius X, påve
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!
OBS! Idag börjar novenan till festen Marie Namn! 

Tisdag den 4 september
Fest ”Jungfrun Marie , den gudomlige Herdens Moder”
Hel. Mässa kl 7. 30 

Onsdag den 5 september
S:t Laurentius Justiniani, biskop och bekännare
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: tillbedjan! 

Torsdag den 6 september
Mässa till Jesus Kristus Översteprästen
Hel. Mässa kl 7. 30 
OBS! Idag börjar novenan till JM Sju Smärtor! 

Fredag den 7 september
Första fredag i månad:
Mässan till Jesu Heliga Hjärta
Tänk på bikt och den hel. Kommunionen!
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 8 september
Fest Jungrun Marie Födelse
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Välsignelse
och Jungfun Maries födelsedagskykkaffe! 

Söndag den 9 september
Sextonde söndag efter Pingst
Sjungen hel. Mässa kl 9. 30