måndag 29 januari 2018

Mässtider vecka 5

Måndag den 29 januari
Fest S:t Frans av Sales, Instituts skyddshelgon 
Sjungen Mässa kl 18. 30
OBS! Fullständig avlat!

Tisdag den 30 januari
S:ta Martina, jungfru och martyr
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 31 januari
S:t Giovanni Bosco, bekännare
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 1 februari
S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr
Heliga Mässa kl 7. 30  

Fredag den 2 februari
Kyndelsmässodagen
OBS! Hel. Mässa med ljusvälsignelse kl 18. 30!
(samtidigt första fredag i månad!)
OBS! Idag börjar novenan till Vår Fru av Lourdes!

Lördag den 3 februari
Första lördag i månad:
Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Tänk på bikt och hel. Kommnunion!
Åmminnelse av den helige Ansgar 
Hel. Mässa kl 9 
OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

Söndag den 4 februari
Söndag Sexagesima
Sjungen Mässa kl 9. 30
OBS! Efter Mässan: Blasiusvälsignelse!

måndag 22 januari 2018

Mässtider vecka 4

Måndag den 22 januari
S:t Vincentius och Anatasius, martyrar 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Giovanni Bosco!

Tisdag den 23 januari
S:t Raymund de Penafort, bekännare
 Hel. Mässa kl 7.30

 Onsdag den 24 januari
S:t Timotheus, biskop och martyr
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
  
Torsdag den 25 januari
Fest av den helige Paulus omvändelse
 Heliga Mässa kl 7. 30 
 efter Mässan: S:t Pauli-kyrkkaffe!

Fredag den 26 januari
S:t Polycarp, biskop och martyr
 OBS! Hel. Mässa kl 18
  
Lördag den 27 januari
S:t Johannes Chrysotomus, biskop och bekännare 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 28 januari
Söndag Septuagesima
 Sjungen Mässa kl 9. 30 

söndag 14 januari 2018

Mässtider vecka 3

Måndag den 15 januari
S:t Paulus, förste eremit 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 16 januari
S:t Marcellus, påve och martyr
 Hel. Mässa kl 7.30
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Pauli omvändelse!

Onsdag den 17 januari S:t Antonius den Store, abbot
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
  
Torsdag den 18 januari
Fest Invigning S:t Eriks Domkyrkan
 Komm. Cathedra Petri
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 19 januari Mässan ” ad tollendum schisma”
 Komm. S:t Henrik av Uppsala, martyr
 OBS! Hel. Mässa kl 18

Lördag den 20 januari
S:ti Fabian och Sebastian, martyrer 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Frans av Sales! 

 Söndag den 21 januari
Tredje söndagen efter Trettondagen
 Sjungen Mässa kl 9. 30 

måndag 8 januari 2018

Mässtider vecka 2

Måndag den 8 januari
Votivmässan till den heliga Treenigheten 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 9 januari
Votivmässa till Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 7.30

 Onsdag den 10 januari
Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 11 januari
Votivmässa
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 12 januari
Votivmässa
 OBS! Hel. Mässa kl 8
 Efter Mässan: Kyrkkaffe!

Lördag den 13 januari
Fest Jesu Dop 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!

 Söndag den 14 januari
Andra söndagen efter Trettondagen
 Sjungen Mässa kl 9. 30 

måndag 1 januari 2018

Mässtider vecka 1

Måndag den 1 januari
Oktavdag av Jul 
 Sjungen Mässa Mässa kl 18. 30

Tisdag den 2 januari 
Fest S:t Jesu heliga Namn
 Hel. Mässa kl 7.30
 Onsdag den 3 januari Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

 Torsdag den 4 januari
Mässan till Jesus Överte Prästen
 Heliga Mässa kl 7. 30

 Fredag den 5 januari
Första fredag i månad:
 Mässa till Jesu Heliga Hjärta
 (Hel. Kommunion rekommanderat!)
 Hel. Mässa kl 18
 OBS! Efter Mässan välsignas det särskildt exorcerade
 ”Trettondagsvatten”: Ta gärna med flaskor!

 Lördag den 6 januari
Trettondagen – Fest Epifanie
 (samtidigt första lördag i månad:
 tänk på bikt och hel. kommunion!) 
 Hel. Mässa kl 9:30
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse!

 Söndag den 7 januari
Fest av den Heliga Familjen
 Sjungen Mässa kl 9. 30