måndag 29 augusti 2016

Mässtider vecka 35

OBS: Inga mässor denna vecka

Nästa mässa: 

Söndag den 4. september
Sextonde söndagen efter Pingst
Helig Mässa kl 9. 30måndag 22 augusti 2016

Mässtider vecka 34

Måndag den 22.. augusti
Fest Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 23. augusti
S:t Philipp Beniti, bekännare
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 24 . augusti
S:t Bartholomäus, apostel och martyr
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 25. augusti
OBS! Requiemmässa och begravning för
avl. Teresa Malinowski på katolsk kyrkogården kl 11

Fredag den 26 . augusti
S:t Zephyrinus, påve och martyr
Hel. Mässa kl 18. 30
(efter Mässan: evtl. Tillbedjan)

Lördag den 27. augusti
S:t Joseph av Calasanz, bekännare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria Kristnas Hjälp -Välsignelse!

Söndag den 28. augusti
Femtonde söndagen efter Pingst
Helig Mässa kl 9. 30

söndag 14 augusti 2016

Mässtider vecka 33

Måndag den 15.. augusti
Fest Marie Upptagning i Himmelen
(Påbjuden högtid!)
OBS! Helig Mässa kl 17. 30!
OBS! Innan Mässan: Välsignelse av örter, te etc
Ta gärna med dina örter!

Tisdag den 16. augusti
S:t Joakim, Jungfrun Maries fader
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 17 . augusti
S:t Hyacinthus, bekännare,
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 18. augusti
Votivmässa till den Helige Ande
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 19 . augusti S:t Johan Eudes, bekännare
Hel. Mässa kl 18. 30
(efter Mässan: evtl. Tillbedjan) 

Lördag den 20. augusti
S:t Bernhard av Clairvaux, abbot och bekännare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria Kristnas Hjälp -Välsignelse!

Söndag den 21. augusti
Fjortonde söndagen efter Pingst
Helig Mässa kl 9. 30

Signum magnum appáruit in coelo: múlier amicta sole,
et luna sub pédibus eius, et in cápite eius coróna stellárum duódecim


söndag 7 augusti 2016

Mässtider vecka 32

Måndag den 8. augusti
Requiemmässa för
avl. Theresa Malinowski kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 9. augusti
Vigilia inför S:t Laurentius
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 10 . augusti
Fest S:t Laurentius, martyr
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Torsdag den 11. augusti
S:ta Philomena, jungfru och martyr
(kyrkoherden av Ars favorithelgon!)
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 12 . augusti
S:ta Clara av Assisi, jungfru och ordensgrundare
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 13. augusti
Mässan till Jungfrun Maria
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria Kristnas Hjälp -Välsignelse!
OBS! Idag börjar novenan till
Jungfrun Maries Obefläckada Hjärta!

Söndag den 14. augusti
Trettonde söndagen efter Pingst
Helig Mässa kl 9. 30


Hel. Klara av Assisi, bed för oss

måndag 1 augusti 2016

Mässtider vecka 31

Måndag den 1. augusti
Fest Petri fängelse
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 2. augusti
S:t Alfons Maria de Liguori, biskop och kyrkolärare
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 3. augusti
Fest Återfinnandet av S:t Stephanus
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Torsdag den 4. augusti
S:t Dominicus, ordensgrundare
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 5 . augusti
Första fredagen i månaden:
Mässa till Jesu Heliga Hjärta,
Komm. Fest ”Maria Snö” (”ad nives”)
Hel. Kommunion rekommenderas!
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 6 augusti
Fest Kristi Förklaring
Hel. Mässa kl 9
OBS! Första lördag i månaden:
Bikt, kommunion och rosenkrans rekommenderas!
OBS! Idag börjar novenan till Marie Upptagning i Himmlen!

Söndag den 7 augusti
Tolfte söndagen efter Pingst
Helig Mässa kl 9. 30