söndag 28 februari 2016

Mässtider vecka 9

Måndag den 29 februari
Hel. Mässa kl 18, 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 1 mars
Requiemmässa kl 7. 30

Onsdag den 2 mars
Hel. Mässan kl 7. 30

Torsdag 3 mars
Votivmässa till Jesus Överste Prästen
Helig Mässa kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Fredag 4 mars
Första fredag i månad:
Hel. Mässa till Jesu Heliga Hjärta kl 18!
(Hel. Kommunion rekommanderat)
OBS! Idag börjar novenan till S:t Frans Xaver (länk)
(rekommenderat av bl.a. Hel. Terese av Jesusbarnet!)

Lördag den 5 mars
Första lördagen i månaden:
Hel. Mässa till Jungfrun Marias Obefläckade Hjärta
Mässa kl 9
(Bikt och kommunion rekommenderat!)

Söndag den 6 mars
Fjärde söndagen i fastan
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30

Heb 7: 26: Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27: Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.


tisdag 23 februari 2016

Mässtider vecka 8

Lite ändrade tider onsdag/torsdag! 

Måndag den 22 februari
Fest Petri stol (Cathedra Petri) i Antiochia
Hel. Mässa kl 18, 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 23 februari
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 24 februari
Hel. Mässan kl 7. 30

Torsdag 25 februari
Fest S:t Matias, apostel
Helig Mässa kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Fredag 26 februari
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 27 februari
Helig Mässa kl 9

Söndag den 28 februari
Tredje söndagen i fastan
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30

Petri stol - Oremus pro pontifice nostro Francisco

söndag 14 februari 2016

Mässtider vecka 7

OBS: Avvikande mässtider onsdag/torsdag! 
Kvartemberdagar onsdag, fredag & lördag denna vecka, mer information (engelska) här, utförligare här (nedladdningsbar PDF)

Måndag den 15 februari
Komm.S:ti Faustinus och Jovita, martyrar
Hel. Mässa kl 18:30
Efter mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 16 februari
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 17 februari
Kvartemberonsdag i fastan
OBS! Hel. Mässan kl 7. 30

Torsdag 18 februari
Komm. S:t Simeon, biskop och martyr
OBS! Helig Mässa kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Fredag 19 februari
Kvartemberfredag i fastan
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 20 februari
Kvatemberlördag i fastan
Helig Mässa kl 9

Söndag den 21 februari
Andra söndagen i fastan
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Jules Breton "Bénédiction des blés"


söndag 7 februari 2016

Mässtider vecka 6

Askonsdag - påbjuden fasta!
Engelsk fastereträtt i tre delar: Del ett Del två Del tre

Måndag den 8 februari
S:t Johannes av matha, bekännare
OBS! Hel. Mässa kl 18

Tisdag den 9 februari
S:t Cyrille de Alexandria
OBS! Hel. Mässa kl 18
efter Mässan: Tillbedjan!

Onsdag den 10 februari
Askonsdag
OBS! Påbjudan fastan och abstinens!
Helig Mässa kl 18, 30
(askkorset ges bara idag!)

Torsdag 11 februari
Kommemoration V.F. av Lourdes
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag 12 februari
Kommemoration De sju Heliga Servitordens grundare
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 13 februari
Helig Mässa kl 9

Söndag den 7 februari
Första söndag i fastan
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Kristus i öknen, Ivan Kramskoy


Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris


måndag 1 februari 2016

Mässtider vecka 5

Måndag den 1 februari
S:t Igantius av Antiochien, biskop och martyr
hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 2 februari
Kyndelsmässodagen
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
med ljusvälsignelse och procession!

Onsdag den 3 februari
S:t Balsius, biskop och martyr
OBS! Efter Mässan: Halsvälsignelse
samt välsignelse av Ljus, vatten, vin och frukter!
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 4 februari
S:t Andreas Corsini, biskop och bekännare
Votivmässa till Jesus Översteprästen kl 7. 30

Fredag 5 februari Första fredag i månad:
Votivmässa till Jesu Heliga Hjärta
Hel. Kommunion rekommanderas!
Hel. Mässa kl 18 

Lördag den 6 februari
Första lördag i månad:
Votivmässa till JM Obefläckade Hjärta
Bikt och kommunion rekommanderas!
Helig Mässa kl 9

Söndag den 7 februari
Söndag Quinquagesima
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Sankt Blasius firande i Dubrovnik, som har honom som skyddspatron