söndag 28 februari 2016

Mässtider vecka 9

Måndag den 29 februari
Hel. Mässa kl 18, 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 1 mars
Requiemmässa kl 7. 30

Onsdag den 2 mars
Hel. Mässan kl 7. 30

Torsdag 3 mars
Votivmässa till Jesus Överste Prästen
Helig Mässa kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Fredag 4 mars
Första fredag i månad:
Hel. Mässa till Jesu Heliga Hjärta kl 18!
(Hel. Kommunion rekommanderat)
OBS! Idag börjar novenan till S:t Frans Xaver (länk)
(rekommenderat av bl.a. Hel. Terese av Jesusbarnet!)

Lördag den 5 mars
Första lördagen i månaden:
Hel. Mässa till Jungfrun Marias Obefläckade Hjärta
Mässa kl 9
(Bikt och kommunion rekommenderat!)

Söndag den 6 mars
Fjärde söndagen i fastan
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30

Heb 7: 26: Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27: Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar