söndag 26 februari 2017

Mässtider vecka 9

Måndag den 27 februari
S:t Gabriele av den Smärtorika Modern, nekännare
OBS! Helig Mässa kl 7. 30

Tisdag den 28 februari
Votivmässa till Maria de Kristnas Hjälp
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Onsdag den 1 mars
Askonsdag
Hel. Mässa kl 18. 30 med askkorsvälsignelse

Torsdag den 2 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 3 mars
Första fredag i månad:
Mässan till Jesu heliga Hjärta 
Hel. Kommunion rekommnaderas!
OBS! Hel. Mässa kl. 17. 30
(kl 18. 30 korsväg på arabiska)

Lördag den 4 mars
Första lördag i månad:
Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 26 februari
Första Söndag i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30 


Tu autem, Dómine, miserére nobis

måndag 20 februari 2017

Mässtider vecka 8

Måndag den 20 februari
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 21 februari
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 22 februari
Den helige Apostel Petrus Biskopsstol
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Torsdag den 23 februari
S:t Petrus Damiani, bekännare och kyrkolärare
Komm. S:ta Apollonia, martyr
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 24 februari
S:t Mathias, apostel
Hel. Mässa kl. 18. 30

Lördag den 25 februari
Mässan till Jungfrun Maria
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 26 februari
Söndag Quinquagesima
Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 13 februari 2017

Mässtider vecka 7 - Uppehåll p.g.a. prästreträtt

OBS: Inga mässor under veckan!

No masses this week!

NÄSTA MÄSSA:

Söndag den 19 februari
Sexagesima
Sjungen Mässa kl 9. 30


Stella splendens in monte
ut solis radium
miraculis serrato
exaudi populum
concurrunt universi
gaudentes populi
divites et egeni
grandes et parvolis
ipsum ingredientur
ut cernunt occuli
et inde reventuntur
hic ave Maria

måndag 6 februari 2017

Mässtider vecka 6

Måndag den 6 februari
S:t Titus, biskop och beännare
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 7 februari
S:t Romuald, abbot och, bekännare
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 8 februari
S:t Joahnnes de Mata, bekännare
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Torsdag den 9 februari
S:t Cyrillus av Alexandria, biskop och kyrkolärare
Komm. S:ta Apollonia, martyr
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 10 februari
S:ta Scholastica, jungfru
Hel. Mässa kl. 18. 30

Lördag den 11 februari
Fest Vår Fru av Lourdes
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 12 februari
Septuagesima
Sjungen Mässa kl 9. 30