söndag 26 januari 2020

Mässtider, vecka 5

Måndag den 27 januari 
S:t Johannes Chrysostomos, biskop och bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Tisdag den 28 januari 
S:t Petrus Nolascus, bekännare
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 29 januari
S:t Frans av Sales, biskop, bekännare och kyrkolärare
Kristus Konungens Instituts patronatsfest
Mässa kl 17:30
OBS! Fullständig avlat, under de vanliga villkoren
Efter mässan: tillbedjan

Torsdag den 30 januari
S:ta Martina, jungfru och martyr
Mässa kl. 07:30

Fredag den 31 januari
S:t Johannes Bosco, bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan

Lördag den 1 februari
Första lördagen i månaden
Votivmässa till Marie obefläckade hjärta
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
följt av rosenkrans och tillbedjan

Söndag den 2 februari
Kyndelsmässodagen
Ljusvälsignelse och procession kl. 09:00
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe
OBS! Idag börjar novenan till Vår fru av Lourdes


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 19 januari 2020

Mässtider, vecka 4

Måndag den 20 januari 
S:t Fabian och Sebastian, martyrer 
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 
OBS! Idag börjar novenan till S.t Frans av Sales

Tisdag den 21 januari 
S:ta Agnes, jungfru och martyr 
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 22 januari
S:t Vicentius och Anastasius, martyrer
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 
OBS! Idag börjar novenan till S:t Johannes Bosco

Torsdag den 23 januari
S:t Raymund av Peñaforte, bekännare
Mässa kl. 07:30

Fredag den 24 januari
S:t Timoteus, biskop och martyr
Mässa kl. 17:30
OBS! Idag börjar novenan inför 
firandet av kyndelsmässodagen

Lördag den 25 januari
Pauli omvändelse
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse 
och därefter tillbedjan

Söndag den 19 januari
Tredje söndagen efter trettondagen 
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 12 januari 2020

Mässtider, vecka 3

Måndag den 13 januari 
Jesu dop 
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Tisdag den 14 januari 
S:t Hilarius, biskop och kyrkolärare 
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 15 januari
S:t Paulus Eremiten, bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Torsdag den 16 januari
S:t Marcellus, påve och martyr
Mässa kl. 07:30

Fredag den 17 januari
S:t Antonius, abbot
Mässa kl. 17:30

Lördag den 18 januari
Petri stol i Rom
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse 
och därefter tillbedjan

Söndag den 19 januari
Andra söndagen efter trettondagen 
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 5 januari 2020

Mässtider, vecka 2

Måndag den 6 januari 
Trettondagen - Epifania
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: välsignelse och exorcering av guld, rökelse och myrra

Tisdag den 7 januari 
Feria
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 8 januari
Feria
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Torsdag den 9 januari
Feria
Mässa kl. 07:30

Fredag den 10 januari
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 11 januari
Feria
Åminnelse: S:t Hyginus, påve och martyr
Votivmässa till jungfru Maria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse 
och därefter tillbedjan

Söndag den 12 januari
Den heliga familjen
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen