söndag 26 januari 2020

Mässtider, vecka 5

Måndag den 27 januari 
S:t Johannes Chrysostomos, biskop och bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Tisdag den 28 januari 
S:t Petrus Nolascus, bekännare
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 29 januari
S:t Frans av Sales, biskop, bekännare och kyrkolärare
Kristus Konungens Instituts patronatsfest
Mässa kl 17:30
OBS! Fullständig avlat, under de vanliga villkoren
Efter mässan: tillbedjan

Torsdag den 30 januari
S:ta Martina, jungfru och martyr
Mässa kl. 07:30

Fredag den 31 januari
S:t Johannes Bosco, bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan

Lördag den 1 februari
Första lördagen i månaden
Votivmässa till Marie obefläckade hjärta
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
följt av rosenkrans och tillbedjan

Söndag den 2 februari
Kyndelsmässodagen
Ljusvälsignelse och procession kl. 09:00
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe
OBS! Idag börjar novenan till Vår fru av Lourdes


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar