söndag 29 mars 2020

Vecka 14

Måndag den 30 mars 
Feria
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Tillbedjan kl. 19:00

Tisdag den 31 mars
Feria 
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Tillbedjan kl. 19:00

Onsdag den 1 april 
Feria 
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Tillbedjan kl. 19:00

Torsdag den 2 april
Feria
Åminnelse: S:t Francesco di Paolo, bekännare
Tillfälle till bikt kl. 07:00
Tillfälle till enskild bön kl. 07:30

Fredag den 3 april 
Marie sju smärtor 
Första fredagen i månaden
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Därefter: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Lördag den 4 april 
Första lördagen i månaden
Åminnelse: S:t Isidor av Sevilla, biskop, bekännare, kyrkofader och kyrkolärare
Tillfälle till bikt kl. 08:30
Tillfälle till enskild bön kl. 09:00
Därefter: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 5 april
Palmsöndagen
Tillfälle till bikt kl. 09:00
Tillfälle till enskild bön kl. 09:30 och kl. 18:00
Tillfälle till bikt:
Dagligen enligt tidsangivelser ovan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen
söndag 22 mars 2020

Mässtider, vecka 13

OBS! Sjungen vigiliemässa, 
lördag den 28 mars, kl 18:00

Måndag den 23 mars 
Feria
Votivmässa: Tempore mortalitatisi tid av farsot och epedemier
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: procession - tempore mortalitatis et pestis

Tisdag den 24 mars
Feria 
Åminnelse: S:t Gabriel, ärkeängel
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 25 mars
Marie bebådelse
Sjungen mässa kl. 17:30
Efter mässan: särskild välsignelse
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie sju smärtor

Torsdag den 26 mars
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 27 mars 
S:t Johannes av Damaskus, kyrkolärare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Maurusvälsignelse mot sjukdom

Lördag den 28 mars
Feria
Åminnelse: S:t Johannes  Capistrano, bekännare
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

OBS! Undantagsvis firas idag sjungen vigiliemässa: 
första passionssöndagen, kl. 18:00

Söndag den 29 mars
Första passionssöndagen 
Ingen offentlig mässa
Tillfälle till bikt kl. 09:00


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen
söndag 15 mars 2020

Mässtider, vecka 12

Måndag den 16 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie bebådelse

Tisdag den 17 mars
Feria 
Åminnelse: S:t Patrick, biskop och bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 18 mars
Feria
Åminnelse: S:t Kyrillos av Jerusalem, biskop, bekännare och kyrkofader
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Torsdag den 19 mars
S:t Josef, Marie brudgum
Sjungen mässa kl: 17:00

Fredag den 20 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 21 mars
S:t Benedikt av Nursia
Patronatsfest* för Kristus Konungens Institut
Fullständig avlat**, enligt de sedvanliga villkoren
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 22 mars
Fjärde söndagen i fastan
Laetare - söndagen 
Sjungen mässa kl. 09:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen


*Kristus Konungens Instituts skyddspatroner:
S:t Benedikt av Nursia; 21 mars
S:t Thomas av Aquino; 7 mars
S:t Frans av Sales; 29 januari

**Vid Kristus Konungens Instituts patronatsfester, förmedlar 
Kyrkan fullständig avlat, enligt de sedvanliga villkoren

söndag 8 mars 2020

Mässtider, vecka 11

Måndag den 9 mars 
S:ta Francesca Romana, änka
OBS! Ingen mässa

Tisdag den 10 mars 
De fyrtio martyrerna, martyrer
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan till S:t Josef 

Onsdag den 11 mars
Feria
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Torsdag den 12 mars
S:t Gregorius den store, påve, bekännare och kyrkolärare
Mässa kl: 07:30

Fredag den 13 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 14 mars
Feria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 15 mars
Tredje söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen


söndag 1 mars 2020

Mässtider, vecka 10

Måndag den 2 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Tisdag den 3 mars 
Feria
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 4 mars
Kvatemberonsdag i fastan
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan
OBS! Idag börjar "nådenovenan" till S:t Frans Xavier

Torsdag den 5 mars
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 6 mars 
Första fredagen i månaden
Mässa kl. 17:30

Lördag den 6 mars
S:t Thomas av Aquino, bekännare och kyrkolärare
Patronatsfest* för Kristus Konungens Institut
Första lördagen i månaden
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 7 mars
Andra söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

*Kristus Konungens Instituts skyddspatroner:
S:t Benedikt av Nursia
S:t Thomas av Aquino
S:t Frans av Sales