söndag 15 mars 2020

Mässtider, vecka 12

Måndag den 16 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie bebådelse

Tisdag den 17 mars
Feria 
Åminnelse: S:t Patrick, biskop och bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 18 mars
Feria
Åminnelse: S:t Kyrillos av Jerusalem, biskop, bekännare och kyrkofader
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Torsdag den 19 mars
S:t Josef, Marie brudgum
Sjungen mässa kl: 17:00

Fredag den 20 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 21 mars
S:t Benedikt av Nursia
Patronatsfest* för Kristus Konungens Institut
Fullständig avlat**, enligt de sedvanliga villkoren
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 22 mars
Fjärde söndagen i fastan
Laetare - söndagen 
Sjungen mässa kl. 09:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen


*Kristus Konungens Instituts skyddspatroner:
S:t Benedikt av Nursia; 21 mars
S:t Thomas av Aquino; 7 mars
S:t Frans av Sales; 29 januari

**Vid Kristus Konungens Instituts patronatsfester, förmedlar 
Kyrkan fullständig avlat, enligt de sedvanliga villkoren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar