söndag 1 mars 2020

Mässtider, vecka 10

Måndag den 2 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Tisdag den 3 mars 
Feria
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 4 mars
Kvatemberonsdag i fastan
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan
OBS! Idag börjar "nådenovenan" till S:t Frans Xavier

Torsdag den 5 mars
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 6 mars 
Första fredagen i månaden
Mässa kl. 17:30

Lördag den 6 mars
S:t Thomas av Aquino, bekännare och kyrkolärare
Patronatsfest* för Kristus Konungens Institut
Första lördagen i månaden
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 7 mars
Andra söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

*Kristus Konungens Instituts skyddspatroner:
S:t Benedikt av Nursia
S:t Thomas av Aquino
S:t Frans av Sales

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar