söndag 29 november 2015

Mässtider vecka 49

OBS: Novenan till den obefläckade avlelsen börjar idag, 29 november (kan även påbörjas den 30:e). Mycket nåd står att vinna genom daglig recitation av en bön till Jungfru Marias ära, förslagsvis denna: LÄNK (English version)

Måndag den 30 november
S:t Andreas, apostel och martzr
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 1 december
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 2 december
S:ta Bibiana, jungfru och martyr
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 3 december
S:t Frans Xaver, bekännare
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 4 december
Första fredag i månad:
Bikt och hel. Kommunion rekommanderas!
Hel. Mässa till Jesu Heliga Hjärta
OBS! Hel. Mässa kl 18!

Lördag den 5 december
Första lördagen i månaden:
Bikt, rosenkrans och hel. Kommunion rekommenderas!
Hel. Mässa till Jungfru Marias obefläckade hjärta kl 9

Söndag den 6 november
Andra Söndagen i advent
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Sänken, i himlar, med daggen från ovan, 
och i skyar, med regnet den Rättfärdige ned; 
öppna dig, jord och låt Frälsaren spira upp.

måndag 23 november 2015

Mässtider vecka 48

Måndag den 23 november
S:t Clemens I., påve och martyr
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 24 november
S:t Johannes av Korset, bekännare och kyrkolärare
Hel. Mässa kl 7.30
OBS! Idag börjar novenan
till S:t Frans Xavier!

Onsdag den 25 november
S:ta Katarina av Alexandria, jungfru och martyr
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 26 november
S:t Sylvester, abbot
Hel. Mässa kl 7.30

Fredag den 27 november
Fest Vår Fru av den Mirakulösa Medaljen
OBS! Hel. Mässa kl 18!

Lördag den 28 november
Mässa till Jungfrun Maria
Hel. Mässa kl 9

Söndag den 29 november
Första söndagen i advent
Sjungen Helig Mässa kl 9.30

Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus. Huic ergo parce, Deus:

söndag 15 november 2015

Mässtider vecka 47

Måndag den 16 november
S:ta Gertrud den Stora, jungfru
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 17 november
S:t Gregor Thaumaturgos, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 18 november
Petri och Pauli basilikas invigning
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!
OBS! Idag börjar novenan
till V.F. av den Mirakulösa Medaljen!
Länk till bönen, be varje dag t.o.m. 26 november

Torsdag den 19 november
S:ta Elisabeth av Thüringen, jungfru
Hel. Mässa kl 7.30

Fredag den 20 november
S:t Felix av Valois, bekännare
Hel. Mässa kl 18.30

Lördag den 21 november
Fest Marie Offring
Hel. Mässa kl 9

Söndag den 22 november
Sista söndagen efter Pingst
Sjungen Helig Mässa kl 9.30


Hel. Felix av Valois, bed för oss!


måndag 9 november 2015

Mässtider vecka 46

Måndag den 9 november
Lateranbasilikas invigning
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 10 november
S:t Andrea Avellino, bekännare
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 11 november
S:t Martin av Tours, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 12 november
S:t Martin I., påve och martyr
Hel. Mässa kl 7.30

Fredag den 13 november
S:t Didachus, bekännare
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Lördag den 14 november
S:t Josaphat, biskop och martyr
Hel. Mässa kl 9

Söndag den 15 november
Sjätte söndagen efter epifania
Sjungen Helig Mässa kl 9.30


söndag 1 november 2015

Mässtider vecka 45

Måndag den 2 november
Alla själars dag
OBS! Sjungen Requiem kl 17.30!

Tisdag den 3 november
Requiemmässa
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 4 november
S:t Carlo Borromeo, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 5 november
Mässa till Jesus Kristus Överste Prästen
Hel. Mässa kl 7.30

Fredag den 6 november
Första fredagen i månaden:
Mässa till Jesu Heliga Hjärta
Kommunion rekommenderad!
Hel. Mässa kl 18.30

Lördag den 7 november
Första lördagen i månaden:
Mässa till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Bikt, kommunion och rosenkrans rekommenderad!
Hel. Mässa kl 9

Söndag den 8 november
Femte söndagen efter epifania
Sjungen Helig Mässa kl 9.30