måndag 27 mars 2017

Mässtider vecka 13

Måndag den 27 mars
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 28 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Onsdag den 29 mars
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan! 

Torsdag den 30 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 31 mars
Helig Mässa kl 17. 30

Lördag den 1 april Första lördag i månad:
Mässa till Jungrun Marias Obefläckade Hjärta
Bikt och helig kommunion rekommenderas!
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 2 april
Första passionssöndag
Sjungen Mässa kl 9. 30söndag 19 mars 2017

Mässtider vecka 12

Måndag den 20 mars
Högtid S:t Joseph,
Jungfrun Maries Brudgum
Påbjuden högtid
Hel. Mässa kl 18.30

Tisdag den 21 mars
Högtid S:t Benedikt, Instituts skyddspatron
OBS! Fullständig avlat!
OBS! Helig Mässa kl 18.30

Onsdag den 22 mars
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan! 

Torsdag den 23 mars
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 24 mars
Helig Mässa kl 17. 30

Lördag den 25 mars
Högtid Marie Bebådelse
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 26 mars
Fjärde Söndagen i fastan - Laetare Söndagen
Sjungen Mässa kl 9. 30

The Annunciation - Frederic James Shields

söndag 12 mars 2017

Mässtider vecka 11

N.B.: Ingen mässa på fredag/No mass on Friday

Måndag den 13 mars
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 14 mars
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 15 mars 
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 16 mars 
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 17 mars
OBS! Idag ingen hel. Mässa!

Lördag den 18 mars
Komm. S:t Kyrill av Jerusalem
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse

Söndag den 19 mars
Tredje Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30

OBS! S:t Josef firas på måndag den 20:e mars!


måndag 6 mars 2017

Mässtider vecka 10

Måndag den 6 mars
Komm. S:tae Perpetua och Felicitas, martyrer
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 7 mars
Högtid S:t Thomas av Aquino, kyrkolärare
OBS! Sjungen hel. Mässa kl 18. 30
Fullständig avlat!

Onsdag den 8 mars
Kvatemberonsdag i fastetiden
Hel. Mässa kl 18. 30

Torsdag den 9 mars
Komm. S:ta Franziska Romana, änka
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 10 mars
Kvatemberfredag i fastetiden
OBS! Hel. Mässa kl. 17. 30
(kl 18. 30 korsväg på arabiska)

Lördag den 11 mars
Kvatemberlördag i fastetiden
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse
OBS! Idag börjar novenan till den helige Josef!

Söndag den 12 mars
Andra Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30
Husaby kyrka, Västergötland