söndag 28 april 2019

Mässtider, vecka 18

Måndag den 29 april
S:t Petrus av Verona, martyr
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 30 april
S:ta Katarina av Siena, jungfru och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 1 maj
S:t Josef, hantverkaren, Marie brudgum
Hl. mässa kl. 9:30

Torsdag den 2 maj
S:t Athanasius, biskop, bekännare och kyrkolärare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 3 maj
OBS! Första fredagen i månaden
Mässa till Jesu Heliga Hjärta
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 4 maj
S:ta Monika av Hippo, änka
OBS! Första lördagen i månaden
Mässa till Jungru Marie Obefläckade Hjärta
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
ljuständning, rosenkrans och tillbedjan

(Bikt och hl. kommunion rekommenderas särskilt under
 första fredagen och lördagen i månaden)

Söndag den 5 maj
Andra söndagen efter påsk
Sjungen hl. mässa kl. 9:30
OBS! Söndagens kollekt går till Kristus 
Konungens Instituts prästseminarium i Gricigliano


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 21 april 2019

Mässtider, vecka 17

Måndag den 22 april
Annandag påsk
Hl. mässa kl. 9:30

Tisdag den 23 april
Tisdag i påskoktaven
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 24 april
Onsdag i påskoktaven
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 25 april
Torsdag i påskoktaven
Rogationsdag
OBS! Ingen hl. mässa

Fredag den 26 april
Fredag i påskoktaven
OBS! Ingen hl. mässa

Lördag den 27 april
Lördag i påskoktaven
OBS! Ingen hl. mässa

Söndag den 28 april
Vita söndagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

söndag 14 april 2019

Mässtider, vecka 16

Måndag den 15 april
Måndag i stilla veckan
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 16 april
Tisdag i stilla veckan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 17 april
Onsdag i stilla veckan
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 18 april
Skärtorsdagen
Sjungen hl. mässa kl. 17:00

Fredag den 19 april
Långfredagen
Långfredagsliturgi och 
praesanctifikatmässa kl. 12:30

Lördag den 20 april
Påskafton
Påskeldens och påskljusets invigning samt
sjungen hl. mässa kl. 10:00 (förmiddag)
Efter den hl. mässan: Välsignelse av påskmaten 

Söndag den 21 april
Påskdagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Måndag den 22 april
Annandag påsk
Hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

måndag 8 april 2019

Mässtider, vecka 15

Måndag den 8 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 9 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 10 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 11 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 12 april
Jungfru Marie sju smärtor
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 13 april
Feria i fastan
Åminnelse: S:t Hermenegild, martyr
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
ljuständning, rosenkrans och därefter tillbedjan

Söndag den 14 april
Palmsöndagen
Palmvigning, procession och
sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12