måndag 8 april 2019

Mässtider, vecka 15

Måndag den 8 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 9 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 10 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 11 april
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 12 april
Jungfru Marie sju smärtor
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 13 april
Feria i fastan
Åminnelse: S:t Hermenegild, martyr
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
ljuständning, rosenkrans och därefter tillbedjan

Söndag den 14 april
Palmsöndagen
Palmvigning, procession och
sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar