söndag 27 december 2015

Mässtider vecka 53

Gott nytt år tillönskas alla!
Senarelagda morgonmässor i veckan. Påbjuden högtid på nyårsdagen!

Måndag den 28 december
Menlösa barns dag
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 29 december
5. dagen i juloktaven
OBS! Hel.Mässa kl 8

Onsdag den 30 december
6. dagen i juloktaven
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 31 december
7. dag i juloktaven
OBS! Hel.Mässa kl 8

Fredag den 1 januari
Oktavdag av Jesu Födelse
Sjungen Mässa kl 9.30

Lördag den 2 januari
Första lördagen i månaden:
Mässa till Jungrun Maries Obefläckade Hjärta
Bikt och helig kommunion rekommenderad!
Helig Mässa kl 9

Söndag den 3 januari
Fest Jesu namn
Sjungen Helig Mässa kl 9.30
söndag 20 december 2015

Mässtider vecka 52

En välsignad jul tillönskas alla vänner av den traditionella mässan i Sverige

OBS: Flera avvikande tider denna vecka!

Måndag den 21 december
S:t Thomas, apostel
Hel. Mässa kl 18.30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 22 december
OBS! Hel. Mässa kl 8

Onsdag den 23 december
OBS! Hel. Mässa kl 8

Torsdag 24 december
Julaftonsmässa
OBS! Hel. Mässa kl 8
samt
Julnattsmässan kl 22

Fredag den 25 december
Vår Herre Jesu Kristi Födelse
Julottan kl 8.30
Sjungen Mässa kl 9.30

Lördag den 26 december
S:t Stefanus, martyr
”Annandag jul”
Helig Mässa kl 9

Söndag den 27 december
Söndagen efter Jul
Sjungen Helig Mässa kl 9.30Beata Dei Genitrix Maria, cuius viscera intacta permanent:
Hodie genuit Salvatorem saeculi. Beata, quae credidit: quoniam perfecta sunt omnia, quae dicta sunt ei a Domino.

Herrens födelse - ur Hel. Birgittas uppenbarelser


söndag 13 december 2015

Mässtider vecka 51

Måndag den 14 december
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 15 december
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 16 december
Kvatemberonsdag i advent
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 17 december
Hel. Mässa kl 7. 30
OBS! Idag börjar novenan till jul!

Fredag den 18 december
Kvatemberfredag i advent
Hel. Mässa kl 18. 30

Lördag den 19 december
Kvatemberlördag i advent
Helig Mässa kl 9

Söndag den 20 december
Fjerde Söndag i advent
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Emitte Agnum dominatorem terrae, de Petra deserti ad montem filiae Sion:
ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae

söndag 6 december 2015

Mässtider vecka 50

OBS: Se inlägget under detta om föredraget den 11 december

Måndag den 7 december
S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 8 december
Fest Jungfrun Maries Obefläckade Avlelse
Påbjuden högtid!
Sjungen Helig Mässa kl 18

Onsdag den 9 december
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 10 december
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 11 december
S:t Damasus, påve och bekännare
Hel. Mässa kl 18
OBS! Kl 19 Föredrag:
”Den heliga Mässans värde och innebörd”
Därefter diskussion med kyrkkaffe

Lördag den 12 december
Helig Mässa kl 9

Söndag den 13 november
Tredje Söndag i advent ”Gaudete”
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30Föredrag 11 december


Program för kommande fredagen 11 december:

Kl 18:00 Helig Mässa i den traditionella gregorianska riten

Kl 19:00 Föredrag:
Kan. Marcus Künkel talar om

Den heliga Mässans värde och innebörd


därefter bjuds till kyrkaffe
(påtår ingår!)


Vällkommna!