måndag 26 februari 2018

Mässtider vecka 9

Måndag den 26 februari
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 27 februari
Åmmninelse S:t Gabriel Possenti
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

 Onsdag den 28 februari
Kvatemberonsdag i fastan
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Torsdag den 1 mars
Mässan till Jesus Kristus Överteprästen
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
 Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 2 mars 
Första fredag i månad:
 Mässan till Jesu Heliga Hjärta
 Tänk på den heliga kommunionen
 OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 3 februari 
Första lördag i månad
 Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
 Tänk på bikt och den heliga kommunionen!
 Hel. Mässa kl 9
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

 Söndag den 4 mars
Tredje Söndagen i fastan
 Sjungen Mässa kl 9. 30
 OBS! Idag börjar den mest effektiva
 ” nådenovenan” (”novena of grace”)
 till S:t Francisco Xavier”!

tisdag 20 februari 2018

Mässtider vecka 8

Måndag den 19 februari
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Tisdag den 20 februari
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

Onsdag den 21 februari
Kvatemberonsdag i fastan
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30 

Torsdag den 22 februari
Fest Petri Stol (Cathedra Petri)
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 23 februari
Kvatemberfredag i fastan
OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 24 februari
Kvatemberlördag i fastan
Hel. Mässa kl 9
OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

Söndag den 25 februari
Andra Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 12 februari 2018

Mässtider vecka 7

Måndag den 12 februari
De Sju Heliga Grundare av Servitorden 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 13 februari
Votivmässan till Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 7.30
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Petrus 

Onsdag den 14 februari Askonsdag
 Sjungen Mässa kl 18. 30
 OBS! Idag gäller fasta och abstinens!

Torsdag den 15 februari
Kom. S:ti Faustinus och Jovitus, martyrar
 Heliga Mässa kl 7. 30 

Fredag den 16 februari
Hel. Mässa kl 17

Lördag den 17 februari
Hel. Mässa kl 9
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 18 februari
Första Söndagen i fastan
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 5 februari 2018

Mässtider vecka 6

Måndag den 5 februari
S:ta Agatha, jungfru och martyr 
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 6 februari
S:t Titus, biskop och bekännare
Hel. Mässa kl 7.30

 Onsdag den 7 februari
S:t Romuald, abbot
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

 Torsdag den 8 februari
S:t Johannes de Matha, bekännare
 Heliga Mässa kl 7. 30 

Fredag den 9 februari
S:t Cyrill av Alexandria, biskop och kyrkolärare
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 10 februari
S:ta Scholastica, jungfru
 Hel. Mässa kl 9
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 11 februari
Söndag Quinquagesima
 Sjungen Mässa kl 9. 30
 Åminnelse av festen av Vår Fru av Lourdes
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp-välsignelse!