måndag 1 februari 2016

Mässtider vecka 5

Måndag den 1 februari
S:t Igantius av Antiochien, biskop och martyr
hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 2 februari
Kyndelsmässodagen
OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
med ljusvälsignelse och procession!

Onsdag den 3 februari
S:t Balsius, biskop och martyr
OBS! Efter Mässan: Halsvälsignelse
samt välsignelse av Ljus, vatten, vin och frukter!
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 4 februari
S:t Andreas Corsini, biskop och bekännare
Votivmässa till Jesus Översteprästen kl 7. 30

Fredag 5 februari Första fredag i månad:
Votivmässa till Jesu Heliga Hjärta
Hel. Kommunion rekommanderas!
Hel. Mässa kl 18 

Lördag den 6 februari
Första lördag i månad:
Votivmässa till JM Obefläckade Hjärta
Bikt och kommunion rekommanderas!
Helig Mässa kl 9

Söndag den 7 februari
Söndag Quinquagesima
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Sankt Blasius firande i Dubrovnik, som har honom som skyddspatron

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar