söndag 27 januari 2019

Mässtider, vecka 5

OBS! Avvikande mässtider måndag till torsdag.


Måndag den 28 januari
S:t Petrus Nolascus, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 29 januari
S:t Frans av Sales, biskop, bekännare och kyrkolärare
Kristus Konungens Instituts Patronatsfest
Sjungen hl. mässa kl. 18:30
OBS! Fullständig avlat under de vanliga villkoren

Onsdag den 30 januari
S:ta Martina, jungfru och martyr
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 31 januari
S:t Giovanni Bosco, bekännare
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 1 februari
Första fredagen i månaden
Mässa till Jesu Heliga Hjärta
Åminnelse: S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 2 februari 
Kyndelsmässodagen
Hl. mässa samt ljusvälsignelse kl. 9:00
Första lördagen i månaden - tänk på bikt och hl. kommunion!
Efter mässan: Maria, de kristnas 
hjälp-välsignelse, följt av tillbedjan
Idag börjar även novenan till Vår Fru av Lourdes 

Söndag den 3 februari
Fjärde söndagen efter Trettondagen
Sjungen hl. mässa kl. 9:30
OBS! Efter mässan utdelas Blasiusvälsignelsen

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar