måndag 21 maj 2018

Mässtider vecka 21

Måndag den 21 maj
Annandag Pingst 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 22 maj
Tisdag i Pingstoktaven
 Hel. Mässa kl. 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan!

 Onsdag den 23 maj
Onsdag i Pingstoktaven
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30 

 Torsdag den 24 maj
Torsdag i Pingstoktaven
 Åminnelse av Maria de Kristnas Hjälp!
 Hel. Mässa kl 7. 30
 Efter Mässan: Särskild välsignelse och kyrkkaffe!

Fredag den 25 maj
Fredag i Pingstroktaven
 OBS! Hel. Mässa kl 17. 30

Lördag den 26 maj
Lördag i Pingstoktaven
 Hel. Mässa kl 9
 Efter Mässan: Särskild välsignelse! 
  
 Söndag den 27 maj
Festen av den Allraheligaste Trefaldigheten
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar