söndag 24 februari 2019

Mässtider, vecka 9

Måndag den 25 februari
S:ta Valborg, abbedissa
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 26 februari
Votivmässa till Jungfru Maria
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 27 februari
S:t Gabriel av den smärtorika Modern, bekännare
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 28 februari
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 1 mars
Första fredagen i månaden
Mässa till Jesu Heliga Hjärta 
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 2 mars 
Första lördagen i månaden 
Mässa till Marie Obefläckade Hjärta kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas 
hjälp-välsignelse, följt av tillbedjan
OBS! Tänk på bikt och hl. kommunion!

Söndag den 3 mars
Söndag Quinquagesima
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar