söndag 23 december 2018

Mässtider vecka 52

Måndag den 24 december
Julafton
Hel. Mässa kl. 9:30 

Första julmässan
(Julnattens mässa)
Sjungen hel. Mässa kl. 21:00

Tisdag den 25 december
Högtid: Jesu Kristi födelse

Andra julmässan
(Julotta)
Hel. Mässa kl. 8:00

Tredje julmässan
Sjungen hel. Mässa kl. 9:30

Onsdag den 26 december
Annandag jul
S:t Stefanos, den första martyren
Hel. Mässa kl. 9:30

Torsdag den 27 december
S:t Johannes, apostel och evangelist
Hel. Mässa kl. 18:30

OBS! Efter Mässan särskild vinvälsignelse!
(Ta gärna med vin eller annan dryck!)

Fredag den 28 december
De heliga oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer
Hel. Mässa kl. 18:00

Lördag den 29 december
Femte dagen i juloktaven
Åminnelse: S:t Thomas Becket, biskop och martyr
Hel. Mässa kl 9:00
efter Mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse!

Söndag den 30 december
Söndag i juloktaven
Sjungen hel. Mässa kl9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga Mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar