måndag 3 oktober 2016

Mässtider vecka 40

Måndag den 3. oktober
Fest S:t Terese av Jesusbarnet, jungfru
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 4. oktober
S:t Franciscus av Assisi, ordensgrundare
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 5. oktober
Votivmässan till den helige Josef
efter Mässan: Tillbedjan

Torsdag den 6. oktober
Mässa till Jesus Överste Prästen
Komm. S:t Bruno, ordensgrundare
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 7. oktober
Fest S:ta Birgitta, Sveriges skyddshelgon
OBS! Första fredagen i månaden:
Hel. Kommunion rekommenderas!
Hel. Mässa kl 18. 30

Lördag den 8. oktober
Fest Vår Fru av Rosenkransen
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria Kristnas Hjälp -Välsignelse!
OBS! Idag börjar novenan
till S:ta Margareta Maria Alacoque!

Söndag den 9. oktober
Tjugoförsta söndagen efter Pingst
Sjungen Mässa kl 9. 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar