måndag 18 april 2016

Mässtider vecka 16

Måndag den 18. april
Hel. Mässsa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 19. april
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 20. april
Mässan av den helige Josef
Hel. Mässan kl 18. 30
Efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag 21 april
S:t Anselm av Canterbury, biskop och kyrkolärare
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag 22. april
S:ti Soter och Caius, påvar och martyrar
Hel. Mässa kl 18
(ev. tillbedjan)

Lördag den 23 april
Votivmässan av Jungfrun Maria
Hel. Mässa kl. 9

Söndag den 24. april
Fjärde söndagen efter Påsk
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30

S:t Anselm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar