måndag 10 september 2018

Mässtider vecka 37

Måndag den 10 september
S:t Nicolaus av Tolentino, bekännare
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 11 september
Votivmässa till Jungfrun Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 7. 30 

 Onsdag den 12 september
Fest Marie Namn
 Helig Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: tillbedjan! 

 Torsdag den 13 september 
 Hel. Mässa kl 7. 30 

Fredag den 14 september
Fest Heliga Korsets Upphöjelse
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 15 september
Fest Jungfrun Maries Sju Smärtor
 Hel. Mässa kl 9
 efter Mässan: Välsignelse
 OBS! Idag börjar novenan till Vår Fru av Lösen! 

 Söndag den 16 september
Sjuttonde söndagen efter Pingst
 Sjungen hel. Mässa kl 9. 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar