söndag 29 mars 2020

Vecka 14

Måndag den 30 mars 
Feria
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Tillbedjan kl. 19:00

Tisdag den 31 mars
Feria 
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Tillbedjan kl. 19:00

Onsdag den 1 april 
Feria 
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Tillbedjan kl. 19:00

Torsdag den 2 april
Feria
Åminnelse: S:t Francesco di Paolo, bekännare
Tillfälle till bikt kl. 07:00
Tillfälle till enskild bön kl. 07:30

Fredag den 3 april 
Marie sju smärtor 
Första fredagen i månaden
Tillfälle till bikt kl. 18:00
Tillfälle till enskild bön kl. 18:30
Därefter: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Lördag den 4 april 
Första lördagen i månaden
Åminnelse: S:t Isidor av Sevilla, biskop, bekännare, kyrkofader och kyrkolärare
Tillfälle till bikt kl. 08:30
Tillfälle till enskild bön kl. 09:00
Därefter: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 5 april
Palmsöndagen
Tillfälle till bikt kl. 09:00
Tillfälle till enskild bön kl. 09:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen enligt tidsangivelser ovan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen
söndag 22 mars 2020

Mässtider, vecka 13

OBS! Sjungen vigiliemässa, 
lördag den 28 mars, kl 18:00

Måndag den 23 mars 
Feria
Votivmässa: Tempore mortalitatisi tid av farsot och epedemier
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: procession - tempore mortalitatis et pestis

Tisdag den 24 mars
Feria 
Åminnelse: S:t Gabriel, ärkeängel
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 25 mars
Marie bebådelse
Sjungen mässa kl. 17:30
Efter mässan: särskild välsignelse
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie sju smärtor

Torsdag den 26 mars
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 27 mars 
S:t Johannes av Damaskus, kyrkolärare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Maurusvälsignelse mot sjukdom

Lördag den 28 mars
Feria
Åminnelse: S:t Johannes  Capistrano, bekännare
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

OBS! Undantagsvis firas idag sjungen vigiliemässa: 
första passionssöndagen, kl. 18:00

Söndag den 29 mars
Första passionssöndagen 
Ingen offentlig mässa
Tillfälle till bikt kl. 09:00


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen
söndag 15 mars 2020

Mässtider, vecka 12

Måndag den 16 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Marie bebådelse

Tisdag den 17 mars
Feria 
Åminnelse: S:t Patrick, biskop och bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 18 mars
Feria
Åminnelse: S:t Kyrillos av Jerusalem, biskop, bekännare och kyrkofader
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Torsdag den 19 mars
S:t Josef, Marie brudgum
Sjungen mässa kl: 17:00

Fredag den 20 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 21 mars
S:t Benedikt av Nursia
Patronatsfest* för Kristus Konungens Institut
Fullständig avlat**, enligt de sedvanliga villkoren
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 22 mars
Fjärde söndagen i fastan
Laetare - söndagen 
Sjungen mässa kl. 09:30


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen


*Kristus Konungens Instituts skyddspatroner:
S:t Benedikt av Nursia; 21 mars
S:t Thomas av Aquino; 7 mars
S:t Frans av Sales; 29 januari

**Vid Kristus Konungens Instituts patronatsfester, förmedlar 
Kyrkan fullständig avlat, enligt de sedvanliga villkoren

söndag 8 mars 2020

Mässtider, vecka 11

Måndag den 9 mars 
S:ta Francesca Romana, änka
OBS! Ingen mässa

Tisdag den 10 mars 
De fyrtio martyrerna, martyrer
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan till S:t Josef 

Onsdag den 11 mars
Feria
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Torsdag den 12 mars
S:t Gregorius den store, påve, bekännare och kyrkolärare
Mässa kl: 07:30

Fredag den 13 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 14 mars
Feria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 15 mars
Tredje söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen


söndag 1 mars 2020

Mässtider, vecka 10

Måndag den 2 mars 
Feria
Mässa kl. 17:30

Tisdag den 3 mars 
Feria
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 4 mars
Kvatemberonsdag i fastan
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan
OBS! Idag börjar "nådenovenan" till S:t Frans Xavier

Torsdag den 5 mars
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 6 mars 
Första fredagen i månaden
Mässa kl. 17:30

Lördag den 6 mars
S:t Thomas av Aquino, bekännare och kyrkolärare
Patronatsfest* för Kristus Konungens Institut
Första lördagen i månaden
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 7 mars
Andra söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

*Kristus Konungens Instituts skyddspatroner:
S:t Benedikt av Nursia
S:t Thomas av Aquino
S:t Frans av Sales

söndag 23 februari 2020

Mässtider, vecka 9

Måndag den 24 februari 
Feria
Mässa kl. 17:00

Tisdag den 25 februari 
S:t Mathias, apostel 
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: Tillbedjan

Onsdag den 26 februari
Askonsdag
Sjungen mässa kl. 18:00

Torsdag den 27 februari
Feria
Mässa kl: 07:30

Fredag den 28 februari
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 29 februari
Feria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse,
samt tillbedjan

Söndag den 1 mars
Första söndagen i fastan
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 16 februari 2020

Mässtider, vecka 8

OBS! Inga mässor 18 - 22 februari


Måndag den 17 februari 
Feria
Mässa kl. 07:30

Tisdag den 18 februari 
S:t Simeon, bekännare och martyr
OBS! ingen mässa

Onsdag den 19 februari
Feria
OBS! Ingen mässa

Torsdag den 20 februari
Feria
OBS! Ingen mässa

Fredag den 21 februari
Feria
OBS! Ingen mässa

Lördag den 22 februari
Petri stol
OBS! Ingen mässa

Söndag den 23 februari
Quinquagesima
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 9 februari 2020

Mässtider, vecka 7

Måndag den 10 februari 
S:t Scholastica, jungfru
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Tisdag den 11 februari 
Vår Fru av Lourdes 
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Onsdag den 12 februari
Servitordens sju heliga grundare
Mässa kl 17:30
Efter mässan: tillbedjan

Torsdag den 13 februari
Feria
Mässa kl. 07:30

Fredag den 14 februari
S:t Valentin, martyr
Mässa kl 17:30

Lördag den 15 februari
S:t Faustinus och Jovita, martyrer
Åminnelse: S:t Sigfrid, biskop
Votivmässa till Jungfru Maria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 16 februari
Sexagesima
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 2 februari 2020

Mässtider, vecka 6

Måndag den 3 februari 
S:t Ansgar, biskop och bekännare
Åminnelse: S:t Blasius, biskop och martyr
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: S:t Blasius halsvälsignelse samt 
välsignelse av frukter och vin,
därefter tillbedjan 

Tisdag den 4 februari 
S:t Andreas Corsini, biskop och bekännare
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 5 februari
S:ta Agatha, jungfru och martyr
Mässa kl 17:30
Efter mässan: tillbedjan

Torsdag den 6 februari
S:t Titus, biskop och bekännare
OBS! Ingen mässa

Fredag den 7 februari
S:t Romuald av Ravenna, abbot
Första fredagen i månaden
OBS! Ingen mässa

Lördag den 8 februari
S:t Johannes av Matha, bekännare 
OBS! Ingen mässa

Söndag den 9 februari
Septuagesima
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 26 januari 2020

Mässtider, vecka 5

Måndag den 27 januari 
S:t Johannes Chrysostomos, biskop och bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Tisdag den 28 januari 
S:t Petrus Nolascus, bekännare
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 29 januari
S:t Frans av Sales, biskop, bekännare och kyrkolärare
Kristus Konungens Instituts patronatsfest
Mässa kl 17:30
OBS! Fullständig avlat, under de vanliga villkoren
Efter mässan: tillbedjan

Torsdag den 30 januari
S:ta Martina, jungfru och martyr
Mässa kl. 07:30

Fredag den 31 januari
S:t Johannes Bosco, bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan

Lördag den 1 februari
Första lördagen i månaden
Votivmässa till Marie obefläckade hjärta
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
följt av rosenkrans och tillbedjan

Söndag den 2 februari
Kyndelsmässodagen
Ljusvälsignelse och procession kl. 09:00
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe
OBS! Idag börjar novenan till Vår fru av Lourdes


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 19 januari 2020

Mässtider, vecka 4

Måndag den 20 januari 
S:t Fabian och Sebastian, martyrer 
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 
OBS! Idag börjar novenan till S.t Frans av Sales

Tisdag den 21 januari 
S:ta Agnes, jungfru och martyr 
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 22 januari
S:t Vicentius och Anastasius, martyrer
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 
OBS! Idag börjar novenan till S:t Johannes Bosco

Torsdag den 23 januari
S:t Raymund av Peñaforte, bekännare
Mässa kl. 07:30

Fredag den 24 januari
S:t Timoteus, biskop och martyr
Mässa kl. 17:30
OBS! Idag börjar novenan inför 
firandet av kyndelsmässodagen

Lördag den 25 januari
Pauli omvändelse
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse 
och därefter tillbedjan

Söndag den 19 januari
Tredje söndagen efter trettondagen 
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 12 januari 2020

Mässtider, vecka 3

Måndag den 13 januari 
Jesu dop 
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Tisdag den 14 januari 
S:t Hilarius, biskop och kyrkolärare 
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 15 januari
S:t Paulus Eremiten, bekännare
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Torsdag den 16 januari
S:t Marcellus, påve och martyr
Mässa kl. 07:30

Fredag den 17 januari
S:t Antonius, abbot
Mässa kl. 17:30

Lördag den 18 januari
Petri stol i Rom
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse 
och därefter tillbedjan

Söndag den 19 januari
Andra söndagen efter trettondagen 
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

söndag 5 januari 2020

Mässtider, vecka 2

Måndag den 6 januari 
Trettondagen - Epifania
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: välsignelse och exorcering av guld, rökelse och myrra

Tisdag den 7 januari 
Feria
Mässa kl. 07:30

Onsdag den 8 januari
Feria
Mässa kl. 17:30
Efter mässan: tillbedjan 

Torsdag den 9 januari
Feria
Mässa kl. 07:30

Fredag den 10 januari
Feria
Mässa kl. 17:30

Lördag den 11 januari
Feria
Åminnelse: S:t Hyginus, påve och martyr
Votivmässa till jungfru Maria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse 
och därefter tillbedjan

Söndag den 12 januari
Den heliga familjen
Sjungen mässa kl. 09:30
Efter mässan: kyrkkaffe


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen