söndag 28 juni 2020

Mässtider, vecka 27

OBS! Avvikande mässtider 29 juni - 2 juli

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 29 juni
S.t Petrus och Paulus, apostlar
Mässa kl. 07:30

Tisdag den 30 juni
Åminnelse: S:t Paulus, apostel
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 1 juli
Jesu dyrbara blod 
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 2 juli
Marie besökelse 
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 3 juli
Första fredagen i månaden 
Åminnelse: S:t Irenaeus av Lyon
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: tillbedjan 
OBS! Tänk på bikt och kommunion

Lördag den 4 juli
Första lördagen i månaden 
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan och rosenkrans

Söndag den 5 juli
Femte söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra

söndag 21 juni 2020

Mässtider, vecka 26

OBS! Avvikande mässtider 22 - 25 juni

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 22 juni
S.t Paulinus av Nola, biskop och bekännare
Mässa kl. 07:30
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av 
Jesu dyrbara blod (1 juli)

Tisdag den 23 juni
Johannesafton
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 24 juni
S:t Johannes Döparen
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 25 juni
S:t Wilhelm, abbot och bekännare
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Fredag den 26 juni
S:t Johannes och Paulus, martyrer
Mässa kl. 18:00

Lördag den 27 juni
Vår Fru av den ständiga hjälpen
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 28 juni
Fjärde söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra

söndag 14 juni 2020

Mässtider, vecka 25

OBS! Avvikande mässtider 15 - 20 juni

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 15 juni
S.t Vitus, Modestus och Crescentia, martyrer
Mässa kl. 07:30

Tisdag den 16 juni
Feria
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 17 juni
S:t Gregorio Barbarigo, biskop och bekännare
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 18 juni
S:t Efraim Syriern, diakon och kyrkolärare
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan inför firandet av Maria, den 
ständiga hjälpen (27 juni) 

Fredag den 19 juni
Jesu Hjärta
Mässa kl. 07:30
Efter mässan: Reparationsbön med fullständig avlat

Lördag den 20 juni
Marielördag
Mässa kl. 18:30
Votivmässa till Marie obefläckade hjärta
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 21 juni
Tredje söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra

söndag 7 juni 2020

Mässtider, vecka 24

OBS! Avvikande mässtider 8 - 11 juni

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 8 juni
Feria
Mässa kl. 07:30

Tisdag den 9 juni
Maria, nådens moder
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 10 juni
S:ta Margareta, drottning och änka
Mässa kl. 07:30
OBS! Idag börjar novenan till Jesu Hjärta

Torsdag den 11 juni
Corpus Christi
Sjungen mässa kl. 18:30

Fredag den 12 juni
S:t Sahagún, bekännare
Mässa kl. 18:00

Lördag den 13 juni
S:t Antonius av Padua
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 14 juni
Andra söndagen efter pingst
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra

söndag 31 maj 2020

Mässtider, vecka 23

OBS! Avvikande mässtider 1 - 4 juni

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 1 juni
Annandag pingst 
Mässa kl. 07:30

Tisdag den 2 juni
Tisdag i pingstoktaven
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 3 juni
Kvatemberonsdag i pingstoktaven 
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 4 juni
Torsdag i pingstoktaven 
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan 
OBS! Idag börjar novenan till S:t Antonius av Padua

Fredag den 5 juni
Fredag i pingstoktaven 
Första fredagen i månaden
Mässa kl. 18:00

Lördag den 6 juni
Kvatemberlördag i pingstoktaven 
Första lördagen i månaden 
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 7 juni
Heliga Trefaldighet
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra

söndag 24 maj 2020

Mässtider, vecka 22

OBS! Avvikande mässtider 25 - 29 maj

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 25 maj
S:t Gregorius VII, påve och bekännare
Mässa kl. 07:30

Tisdag den 26 maj
S:t Filippo Neri, bekännare 
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 27 maj
S:t Beda Venerabilis, bekännare 
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 28 maj
S:t Augustinus av Canterbury, biskop och bekännare 
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan 

Fredag den 29 maj
S:ta Maria Magdalena de Pazzi, jungfru 
OBS! Sjungen mässa i Danemora kyrka kl. 15:00

Lördag den 30 maj 
Pingstafton 
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 31 maj
Pingstdagen 
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra

söndag 17 maj 2020

Mässtider, vecka 21

OBS! Avvikande mässtider 18 - 21 maj

 Högst 50 personer samtidigt, därefter stängs dörrarna!
På söndagar och påbjudna högtider firas två mässor tillsvidare.

Sprid ut er i kyrkorummet.

Maximum 50 people at one time!

Måndag den 18 maj
S:t Erik, konung och martyr
OBS! Ingen mässa

Tisdag den 19 maj
S:t Petrus Celestinus, bekännare (f.d. påve Celestinus V)
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 20 maj
Kristi himmelsfärdsafton
Åminnelse: S:t Bernardinus av Siena, bekännare
Mässa kl. 07:30

Torsdag den 21 maj
Kristi himmelsfärd 
Sjungen mässa kl. 09:30
OBSl Mässa kl. 18:45

Fredag den 22 maj
Feria
Mässa kl. 18:00
OBS! Idag börjar pingstnovenan 

Lördag den 23 maj 
Feria
Votivmässa till jungfru Maria
Mässa kl. 09:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
samt tillbedjan

Söndag den 24 maj
Söndagen efter Kristi himmelsfärd
Åminnelse: Maria, de kristnas hjälp 
Sjungen mässa kl. 09:30 
Mässa kl. 18:00
Efter bägge mässor: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse

Tillfälle till bikt:
30 minuter före den heliga mässan,
eller när som helst efter överenskommelse

tel.: 070 278 15 12

Adress:
Den helige Marouns kyrka
Kungssätravägen 16
127 37 Skärholmen

T-bana: Sätra