måndag 4 december 2017

Mässtider vecka 49

Måndag den 4 december
S:t Petrus Chrylogos, biskop och kyrkolärare 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan:
 Ljuständning och tillbedjan!

Tisdag den 5 december
S:t Sabas, abbot
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 6 december
S:t Nicolaus av Myra, biskop och bekännare
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 7 november
S:t Ambriius, biskop och kyrkofader
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 8 december
Högtid Jungfun Maries Obefläckade Avlelse
 Hel. Mässa kl 18
 OBS! Fullständig avlat
 efter Mässan: Särskild välsignelse!

Lördag den 9 december 
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 10 december
Andra Söndagen i advent
 Sjungen Mässa kl 9. 30

söndag 26 november 2017

Mässtider vecka 48

Måndag den 27 november
Fest JM av den Mirakulösa Medaljen 
 Sjungen Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Speciell välsignelse,
 ljuständning och tillbedjan!

Tisdag den 28 november
OBS! Idag ingen helig Mässa! 

 Onsdag den 29 november
Votivmässa till hl apostlarna Petrus och Paulus
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 30 november
S:t Andreas, apostel och martyr
 Heliga Mässa kl 7. 30
 OBS! Idag börjar novenan till den Obefläckade Avlelsen!
  
Fredag den 1 december
Första fredagen i månaden:
 Hel. Mässan till Jesu Heliga Hjärta
 Hel. Kommunion rekommenderas!
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 2 december
Första lördag i månad:
Hel. Mässa till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Bikt och hel. Kommunion rekommenderas!
Hel. Mässa kl 9 
OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

 Söndag den 3 december
Första söndagen i advent
 Sjungen Mässa kl 9. 30

söndag 19 november 2017

Mässtider vecka 47

Måndag den 20 november
S:t Felix av Valois, bekännare 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 21 november
Fest Jungfrun Marie Tempelgång
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Rosenkrans!

 Onsdag den 22 november
S:ta Cecilia, jungfru och martyr
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 23 november
S:t Clemens I, påve och martyr
 Heliga Mässa kl 7. 30

Fredag den 24 november
S:t Johannes av Korset, kyrkolärare och bekännare
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 25 november
S:t Katarina av Alexandria, jungfru och martyr
 Hel. Mässa kl 9 
 OBS! Efter Mässan: Kristnas-Hjälp- välsignelse! 

Söndag den 26 november
Tjugofemte och sista söndagen efter pingst
Sjungen Mässa kl 9. 30


måndag 13 november 2017

Mässtider vecka 46

No masses during the week
Inga mässor under veckan

Nästa mässa:

Söndag den 19 november
Tjugofjärde söndagen efter pingst
(Mässan för sjätte söndagen efter trettondagen)


Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 6 november 2017

Mässtider vecka 45

Måndag den 6 november 
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 7 november
Votivmässan till Maria de Kristnas hjälp
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 8 november
Votivmässa alt. requiemmässa
Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan 

Torsdag den 9 november
Invigningsfest av Lateranbasilikan i Rom
Heliga Mässa kl 7. 30
OBS! Idag börjar novenan till apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus!

Fredag den 10 november
S:t Andrea Avellino, bekännare
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 11 november
Fest S:t Martin av Tours, bekännare
Hel. Mässa kl 9 

Söndag den 12 november
Tjugotredje söndagen efter pingst
Sjungen Mässa kl 9. 30
OBS! Idag börjar novenan till Marie Tempelgång!

måndag 30 oktober 2017

Mässtider vecka 44

Måndag den 30 oktober
Votivmäassa 
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 31 oktober
Votivmässan till Maria de Kristnas hjälp
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 1 november
Högtid Alla Helgons Dag
Hel. Mässa kl 18. 30
OBS! Från 1 till 8 november dagligen fullständig avlat när man ber för de avlidna på en kyrkogård!

Torsdag den 2 november
Alla själars dag
Hel.Mässa kl 17. 30 och kl 18
Sjungen Mässa kl 18. 30

Fredag den 3 november
Requiemmässa för Kristus Konungens Institutets avlidna medlemmar och välgörare
OBS! Samtidigt första fredagen i månaden!
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 4 november Första lördag i månad:
Mässan till Jungfrun Maries Obefläckade Hjärta
Bikt, hel. Kommunion och rosenkrans rekommenderas!
 Hel. Mässa kl 9 

Söndag den 5 november
Tjugoandra söndagen efter pingst
Sjungen Mässa kl 9. 30

söndag 22 oktober 2017

Mässtider vecka 43


Inga mässor under veckan/No masses until next Sunday

N.B.
Daylight savings - turn the clock back 1 hour before Sunday!

Nästa heliga Mässan firas
Söndag den 29 oktober
Sjungen Mässa kl 9:30 - missa inte att ställa om till vintertid!
Högtid - Kristus Konungen

Quas Primas - Pius XIs encyklika som instiftade Kristus Konungens Högtid

"once men recognize, both in private and in public life, that Christ is King, society will at last receive the great blessings of real liberty, well-ordered discipline, peace and harmony"

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!