söndag 15 oktober 2017

Mässtider vecka 42

Måndag den 16 oktober
S:ta Hedwig, änka och hertiginna 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 17 oktober
S:ta Margareta Maria Alacoque, jungfru
 OBS! Sjungen Mässa kl 7. 30
 efter Mässan: Kyrkkaffe med påtår!

 Onsdag den 18 oktober
Fest S:t Lukas, evangelist och martyr
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 19 oktober
S:t Peter av Alcantara, bekännare
 Hel.Mässa kl 7. 30
 OBS! Idag börjar novenan till S:t Judas Taddäus!

Fredag den 20 oktober
S:t Johannes de Kenty, bekännare
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 21 oktober
Mässan till Jungfrun Maria
 Hel. Mässa kl 9 

 Söndag den 22 oktober
Tjugonde söndagen efter pingst
Sjungen Mässa kl 9. 30

Hel. Lukas - bed för oss!

söndag 8 oktober 2017

Mässtider vecka 41

Måndag den 9 oktober
S:t Johannes Leonardi, bekännare 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 10 oktober
S:t Francisco Borgia, bekännare
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 11 oktober
Fest Jungfrun Maries Moderskap
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 12 oktober
Votivmässa
 Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 13 oktober
Fest Vår Fru av Fatima
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 14 oktober
S:t Callixt I , påve och martyr
 Hel. Mässa kl 9 

 Söndag den 15 oktober
Nittonde söndagen efter pingst
 Sjungen Mässa kl 9. 30

måndag 2 oktober 2017

Mässtider vecka 40

Måndag den 2 oktober
Heliga skyddsänglar 
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 3 oktober
S:ta Therese av Lisieux, jungfru
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 4 oktober
S:t Franciscus av Assisi, bekännare

Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
 OBS! Idag börjar novenan till Vår Fru av Fatima! 

Torsdag den 5 oktober 
Mässa till Jesus Översteprästen
 Hel.Mässa kl 7. 30


Fredag den 6 oktober
Första fredagen i månaden: Mässan till Jesu Heliga Hjärta.
 Helig Kommunion rekommenderas!
  Hel. Mässa kl 18

 Lördag den 7 oktober
Fest S:ta Birgitta, Sveriges skyddspatron
 (samtidigt första lördag i månad!)
 Hel. Mässa kl 9

 Söndag den 8 oktober
Artonde söndagen efter pingst
 Komm. Vår Fru av Rosenkransen
 Sjungen Mässa kl 9. 30
 OBS! Efter Mässan: Maria Kristnas-Hjälp-välsignelse!

måndag 25 september 2017

Mässtider vecka 39

Måndag den 25 september
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 26 september
S:ti Cyprianus och Justina, martyrer
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 27 september
S:t Cosmas och Damanianus, martyrer
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 28 september
S:t Wenceslaus, hertig och martyr
Hel.Mässa kl 7. 30
OBS! Idag börjar novenan till Vår Fru av Rosenkransen!

Fredag den 29 september
Fest Ärkeängel S:t Mikael
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 30 september
S:t Hieronymus, kyrkofader och bekännare
Hel. Mässa kl 9 

Söndag den 1 oktober
Sjuttonde söndagen efter pingst
Sjungen Mässa kl 9. 30 

söndag 17 september 2017

Mässtider vecka 38

Måndag den 18 september
S:t Joseph av Cupertino, bekännare
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 19 september
S:t Januarius, martyr (idag väntas blodmiraklet i Neapel ske)
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 20 september
Kvatemberonsdag i september
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
 OBS! Idag börjar novenan till ärkeängeln S:t Mikael! 

Torsdag den 21 september 
S:t Mattheus, apostel
 Hel.Mässa kl 7. 30

Fredag den 22 september
Kvatemberfredag i September
 Hel. Mässa kl 18

Lördag den 23 september
Kvatemberlördag i september
 Hel. Mässa kl 9 

 Söndag den 24 september
Sextonde söndagen efter Pingst 
 Komm. fest Vår Fru av Lösen
 Sjungen Mässa kl 9. 30 

söndag 10 september 2017

Mässtider vecka 37

Måndag den 11 september
Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 12 september
Fest den saliga Jungfrun Marias heliga Namn
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30!

 Onsdag den 13 september
Votivmässan till Maria de Kristnas Hjälp
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 14 september
Fest - Det Heliga Korsets Upphöjelse
 Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 15 september
Fest - Jungfrun Maries Sju Smärtor
 Hel. Mässa kl 18
 OBS! Idag börjar novenan till festen ”Vår Fru av Lösen”

Lördag den 9 september
S:ti Cornelius, påve och Cyprianus, martyrer
 Hel. Mässa kl 9

 Söndag den 10 september
Femtonde söndagen efter Pingst 
 Sjungen Mässa kl 9. 30O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater Unigeniti.

måndag 4 september 2017

Mässtider vecka 36

OBS: Ingen mässa i Sätra på lördag

Måndag den 4 september
Fest Jungfru Maria den Gudomliga Herdens Moder
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Tisdag den 5 september
S:t Laurentius Giustiniani, biskop och bekännare
 Hel. Mässa kl 7. 30

 Onsdag den 6 september
Votivmässan till den helige Josef
 Hel. Mässa kl 18. 30
 efter Mässan: Tillbedjan!
OBS: Idag börjar novenan till festen "Jungfru Maries Sju Smärtor"

Torsdag den 7 september
Mässa till Jesus Kristus Översteprästen
 Hel.Mässa kl 7. 30

Fredag den 8 september
Fest Jungfru Maries Födelse
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 9 september
OBS! Idag firas ingen Mässa i Sätra pga Mässan för
 Malteserorden kl. 10. 30 i domkyrkans krypta - Alla är välkomna

 Söndag den 10 september
Fjortonde söndagen efter Pingst 
 Sjungen Mässa kl 9. 30