måndag 3 september 2018

Mässtider vecka 36

Måndag den 3 september
S:t Pius X, påve
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!
OBS! Idag börjar novenan till festen Marie Namn! 

Tisdag den 4 september
Fest ”Jungfrun Marie , den gudomlige Herdens Moder”
Hel. Mässa kl 7. 30 

Onsdag den 5 september
S:t Laurentius Justiniani, biskop och bekännare
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: tillbedjan! 

Torsdag den 6 september
Mässa till Jesus Kristus Översteprästen
Hel. Mässa kl 7. 30 
OBS! Idag börjar novenan till JM Sju Smärtor! 

Fredag den 7 september
Första fredag i månad:
Mässan till Jesu Heliga Hjärta
Tänk på bikt och den hel. Kommunionen!
Hel. Mässa kl 18

Lördag den 8 september
Fest Jungrun Marie Födelse
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Välsignelse
och Jungfun Maries födelsedagskykkaffe! 

Söndag den 9 september
Sextonde söndag efter Pingst
Sjungen hel. Mässa kl 9. 30


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar