söndag 26 maj 2019

Mässtider, vecka 22

Måndag den 27 maj
S:t Beda venerabilis, bekännare
Mässa kl. 7:30

Tisdag den 28 maj
S:t Augustinus av Cantebury, biskop och bekännare
Mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 29 maj
Kristi himmelsfärdsafton
Mässa kl. 7:30

Torsdag den 30 maj
Kristi himmelsfärdsdag
Sjungen mässa kl. 9:30
Efter mässan: kyrkkaffe

Fredag den 31 maj
Jungfru Maria Drottningen
Åminnelse: S:ta Petronella, jungfru och martyr
Mässa kl. 18:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse
OBS! Idag börjar pingstnovenan

Lördag den 1 juni
S:ta Angela Merici, jungfru
OBS! Första lördagen i månaden
Mässa till Jungfru Marie Obefläckade Hjärta
Mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas hjälp-välsignelse, 
ljuständning, rosenkrans och tillbedjan

(Bikt och kommunion rekommenderas särskilt under
 första lördagen i månaden)

Söndag den 2 juni
Söndagen efter Kristi himmelsfärd
Sjungen mässa kl. 9:30
Efter mässan: kyrkkaffe
OBS! Söndagens kollekt går till Kristus Konungens 
Instituts systrar: Tillbedjanssystrarna av Jesu Kungliga Hjärta


Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter före mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar