söndag 17 mars 2019

Mässtider, vecka 12

Måndag den 18 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Tisdag den 19 mars
S:t Josef, Kyrkans skyddspatron
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan

Onsdag den 20 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 7:30

Torsdag den 21 mars
S:t Benedikt av Nursia, abbot
Patronatsfest för Kristus Konungens Institut
Hl. mässa kl. 18:30
Efter mässan: tillbedjan
OBS! Fullständig avlat under de vanliga villkoren

Fredag den 22 mars
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 18:00

Lördag den 23 mars 
Feria i fastan
Hl. mässa kl. 9:00
Efter mässan: Maria, de kristnas
 hjälp-välsignelse, ljuständning och därefter tillbedjan

Söndag den 24 mars
Tredje söndagen i fastan 
Sjungen hl. mässa kl. 9:30

Tillfälle till bikt:
Dagligen 30 minuter innan den heliga mässan
eller när som helst efter överenskommelse
tel.: 070 278 15 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar