måndag 5 mars 2018

Mässtider vecka 10

Måndag den 5 mars
OBS! Hel. Mässa kl 7. 30
  
Tisdag den 6 mars
Åmmninelse S:t Perpetua och Felicitas
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30
 OBS! Efter Mässan: Tillbedjan! 

Onsdag den 7 mars
Fest S:t Thomas av Aquin, Institutets skyddspatron
 efter Mässan: Kyrkkaffe med påtår!
 OBS! Hel. Mässa kl 7. 30

Torsdag den 8 mars
Åmminnelse S:t Johannes av Gud, bekännare
 OBS! Hel. Mässa kl 18. 30 
 Efter Mässan: Tillbedjan

Fredag den 9 mars
Åmminnelse S:t Francesca Romana
 OBS! Hel. Mässa kl 17

Lördag den 10 mars 
 Åmminnelse S:ti fyrtio martyrar av Sebaste
 Hel. Mässa kl 9
 OBS! After Mass: Special blessing!
 OBS! Idag börjar novenan till festen av den helige Josef! 

 Söndag den 4 mars
Fjärde Söndagen i fastan
 Sjungen Mässa kl 9. 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar