måndag 6 mars 2017

Mässtider vecka 10

Måndag den 6 mars
Komm. S:tae Perpetua och Felicitas, martyrer
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 7 mars
Högtid S:t Thomas av Aquino, kyrkolärare
OBS! Sjungen hel. Mässa kl 18. 30
Fullständig avlat!

Onsdag den 8 mars
Kvatemberonsdag i fastetiden
Hel. Mässa kl 18. 30

Torsdag den 9 mars
Komm. S:ta Franziska Romana, änka
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 10 mars
Kvatemberfredag i fastetiden
OBS! Hel. Mässa kl. 17. 30
(kl 18. 30 korsväg på arabiska)

Lördag den 11 mars
Kvatemberlördag i fastetiden
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp välsignelse
OBS! Idag börjar novenan till den helige Josef!

Söndag den 12 mars
Andra Söndagen i fastan
Sjungen Mässa kl 9. 30
Husaby kyrka, Västergötland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar