måndag 23 januari 2017

Mässtider vecka 4

Måndag den 23 januari
S:t Ramon de Penafort, bekännare
Helig Mässa kl 18. 30 
efter Mässan: Tillbedjan 

Tisdag den 24 januari
S:t Thimoteus, bIskop och martyr
Hel. Mässa kl 7. 30
OBS! Idag börjar novenan till kyndelsmässan!

Onsdag den 25 januari
Fest S:t Pauli Omvändelse
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan

Torsdag den 26 januari
S:t Policarp av Smyrna, martyr
Helig Mässa kl 7. 30

Fredag den 27 januari
S:t Johannes Chrysosthomos, kyrkofader och bekännare 
Hel. Mässa kl. 18. 30

Lördag den 28 januari
S:t Petrus Nolascus, bekännare
Hel. Mässa kl 9
Efter Mässan: Maria de Kristnas Hjälp-välsignesle

Söndag den 29 januari
Högtid S:t Frans av Sales
Kristkonungens Institutes skyddspatron
Sjungen Mässa kl 9. 30
OBS! Idag fullständg avlat för alla mässbesökare

Helige Frans av Sales - Bed för oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar