söndag 14 augusti 2016

Mässtider vecka 33

Måndag den 15.. augusti
Fest Marie Upptagning i Himmelen
(Påbjuden högtid!)
OBS! Helig Mässa kl 17. 30!
OBS! Innan Mässan: Välsignelse av örter, te etc
Ta gärna med dina örter!

Tisdag den 16. augusti
S:t Joakim, Jungfrun Maries fader
Hel. Mässa kl 7.30

Onsdag den 17 . augusti
S:t Hyacinthus, bekännare,
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Torsdag den 18. augusti
Votivmässa till den Helige Ande
Hel. Mässa kl 7. 30

Fredag den 19 . augusti S:t Johan Eudes, bekännare
Hel. Mässa kl 18. 30
(efter Mässan: evtl. Tillbedjan) 

Lördag den 20. augusti
S:t Bernhard av Clairvaux, abbot och bekännare
Hel. Mässa kl 9
efter Mässan: Maria Kristnas Hjälp -Välsignelse!

Söndag den 21. augusti
Fjortonde söndagen efter Pingst
Helig Mässa kl 9. 30

Signum magnum appáruit in coelo: múlier amicta sole,
et luna sub pédibus eius, et in cápite eius coróna stellárum duódecim


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar