tisdag 6 oktober 2015

Mässtider vecka 41

OBS: Visitation av Kanik Montjean, Institutets Överordnade för Sverige och England på söndag

Måndag den 5 oktober
Votivmässa till den Helige Ande
Helig Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan!

Tisdag den 6 oktober
Hel. Bruno av Köln, bekännare
Hel. Mässa kl 7. 30

Onsdag den 7 oktober
Högtid S:ta Birgitta, Sveriges skyddspatron
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan och rosenkrans!

Torsdag den 8 oktober
Fest Vår Fru av Rosenkrans
Hel. Mässa kl 18. 30
efter Mässan: Tillbedjan
OBS! Idag börjar novenan till S:ta Maragareta Maria Alacoque!

Fredag den 9 oktober
S:t Johannes Leonardi, bekännare
Hel. Mässa kl 18, 30

Lördag den 10 oktober
S:t Frans av Borgia, biskop och bekämmare
Hel. Mässa kl 9

Söndag den 11 oktober Tjugonde söndag efter Pingst
OBS! Besök av kanik Amory Montjean
Institutets Överordnade för Sverige och England
Sjungen Helig Mässa kl 9. 30


Heliga Birgitta, Europas skyddspatron, bed för oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar